Vårt förhållningssätt till att betala skatt.

5 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Vårt förhållningssätt till att betala skatt.
Vårt förhållningssätt till att betala skatt.

Författare: Mikael Aronowitsch, VD Comex Electronics AB

Alla har en mer eller mindre välgrundad eller grumlig uppfattning och förhållningssätt varför vi behöver och bör betala skatt. Allt som vi ser som självklart skola, sjukvård, åldringsvård skall finnas tillgängligt livet ut. Samhällsskydd i olika former skall också finnas i ständig beredskap om det inträffar något hemskt.

Även att ha ett jobb att gå till är en självklar rättighet för många av oss. Men när det sedan kommer till att förse samhället med resurser genom skatteinbetalning, så stretar det emot. Det är alltid någon annan som uppenbarligen misshushållar med skattebetalarnas pengar. Vi betalar egentligen alldeles för mycket i skatt. Följaktligen ser vi det som en självklarhet att inte betala skatt eller vi vill bidra med en allt mindre del. Vi försöker på ålderns höst planera flytt till Malta eller Portugal för att minimera skattebelastningen på våra surt förvärvade inbetalningar i pensionssystemet. Sjukvård skall vi däremot ha fullt ut i alla lägen då vi minsann anser oss ha betalt för densamma.

Att anställda i sjukvården skall jobba på ideell basis med urusel betalning ser vi som en självklarhet för att hushålla med skattebetalarnas pengar. Felaktig behandling skall givetvis bestraffas hårt då olyckan är framme. Att inte betala för kompetens kanske har ett samband med eventuell felbehandling eller andra brister i vården som vi inte tänker på.

Faktum är nu alltmer uppenbar att medarbetare i vårdapparaten inte längre ser det som ett kall att vara livslångt underbetalad utan hittar andra mer lukrativa näringar. Till vår förvåning finns inte längre resurserna som behövs.

Fortfarande envisas vi med att inte betala för oss trots att vi själva ser det som självklart att få bättre och bättre löner, bonusar etc.

Vårt samhällsskydd kräver också alltmer resurser för att finnas tillgänglig på en acceptabel nivå i förhållande till olika riskbedömningar.

Jag börjar alltmer inse att vårt förhållningssätt inte är bra utan uppmanar mina vänner i min omgivning att betala för sig och bli goda skattebetalare. Om inte vi förhåller oss till detta kommer flertalet av oss att inte få en adekvat utbildning, sjukvård och omvårdnad på ålderns höst då det gäller. Hänsyn och förhållningssätt till vår omvärld kommer att ställas på hårda prov framöver.

Vi ser det som en självklar rättighet att flyga på semester trots den mycket stora negativa miljöpåverkan detta medför. Vi betalar ju flygskatt! Däremot uppmanar vi till hysterins gränser att källsortera och vara miljöriktiga i andra avseenden. Vi köper gärna miljöfarligt tillverkade produkter från andra länder bara de är billiga och exporterar miljöfarligt avfall till sopberg i Afrika. Sanning och konsekvens av vårt handlande är ofta inte sakligt grundat.

Att bidra med medel för framtida forskning och utveckling långsiktigt tycks numera utgöra nedprioriterade områden. Kunskap och kompetens uppmuntras inte utan spel och insamlingsgalor av diverse slag är det som gäller.

Vad stackars Sverige skall leva av i en framtid och som långsiktigt skapar nya arbetstillfällen för våra arbetslösa ungdomar verkar inte vara högsta prioritet.
Viktigare är att våra politiker och våra så kallade viktiga industriledare får välbetalda belöningar långt utöver vad som är rimligt. Ofta funderar jag hur det kan vara möjligt att på fritid förvalta sina miljontillgångar på ett bra sätt utan att ta välavlönad arbetstid till detta.

Vi behöver samla ihop oss och fundera över vilka konsekvenser vårt beteende medför. Skattebetalare bör därför uppmuntras med en extra lottokupong och de som har förmågan och inte vill betala för sig bör inte heller få ta del av samhällets resurser som skydd mot obehagliga händelser, sjukvård, åldringsvård etc.

PS. Det är dags att söka nya förebilder för våra ungdomsgenerationer i vårt samhälle. Inte våra fotbollshjältar utan de som bidrar till nästa generationers försörjning genom klokskap och hänsynstagande till andra individer och vår omvärld. DS.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.