Vart är vi på väg?

27 november, 2012
Kommentarer inaktiverade för Vart är vi på väg?
Vart är vi på väg?

Verkligheten kommer nu med stormsteg ikapp våra opportunistiska politiker vad avser Försvarsmaktens budget och målsättningar. Under de senaste årtiondena har politikerna gång på gång skjutit på materielanskaffningar, övningar och andra nödvändigheter för att kunna innehålla verksamheten i en alltmer krympande ekonomisk ram. Till detta kommer att man nu deklarerat att uppgraderingen av JAS till super-JAS (främst ett industriprojekt) ska ske inom gällande ram, vilket är en ekonomisk orimlighet. Det tillskott som regeringen aviserat räcker inte ens som priskompenseration i den rullande verksamheten och försvarsbudgeten närmar sig nu samma nivå som biståndsbudgeten. (Försvarets andet av BNP har sedan jag började som officer sjunkit från 4,5%  till mindre än 1,5%)

Klyftan mellan föresvarets uppgifter och budget är så stor att inte ens vår politiskt korrekte ÖB anser sig kunna försvara ens mindre delar av landet. För att få balans i ekonomin har han sagt sig vara tvungen att avveckla någon försvarsgren (armén, marinen eller flygvapnet) vilket dock knappast kommer att öka försvarsförmågan.

 

I våras lämnade ÖB en rapport om Försvarsmaktens operativa förmåga till regeringen. Rapporten visade på konsekvenserna av den förda försvarspolitiken och diskrepansen mellan försvarspolitiska målsättningar, uppgifter och tilldelade resurserna. Det var länge rätt tveksamt om ÖB skulle offentliggöra denna rapport med tanke på den kraftiga kritik som rapporten utgör. Samtidigt måste det understrykas att det är alla myndighetschefers ansvar inför medborgarna att göra just på detta sätt.

På det hela taget är rapporten en svidande vidräkning som visar på konsekvenserna av den politik som förts under lång tid. Astronomiska belopp har lagts på områden som inte gett någon som helst försvarseffekt och astronomiska belopp har lagts på att avveckla sådana resurser som Försvarsmakten idag och i framtiden har stora behov av. Försvarsmakten är idag närmast ett konkursbo i relation till uppgifterna.

Läget är således ohållbart. Antingen måste betydande anslagsökningar till, eller så måste Försvarsmaktens uppgifter kraftigt reduceras. För att slippa dessa obehagliga beslut klamrar sig Reinfeldt ängsligt fast vid den nordiska solidaritetsdeklaration, vilket nu senast illustreras med utrikesnämndens beslut att svenska JAS ska övervaka det isländska luftrummet. Men tror verkligen någon av våra ansvariga politiker att våra nordiska grannar skulle  kunna komma till vår hjälp, om vi skulle behöva försvara vårt territorium i en uppkommen kris?

Försvarsminister Karin Enström har nu i fått denna delikata present, som inte bara ÖB, utan också många andra, länge varnat för. Hur hon ska klara detta lär vi få se, men hennes framträdande i radions lördagsintervju i förra veckan får åtminstone mig att tvivla på hennes förmåga.

 

Björn S

Det är inte möjligt att kommentera just nu.