Värmeförsörjningen i Stockholm.

28 maj, 2013
Kommentarer inaktiverade för Värmeförsörjningen i Stockholm.
Värmeförsörjningen i Stockholm.

Författare: av Nils Andersson, konsult, analytiker och utredare inom det energipolitiska området.

Fjärrvärme i Sverige

Sverige har varit och är ett föregångsland när det gäller att värma industrier och bostäder med fjärrvärme. Tanken är att ersätta lokala värmekällor med större centralt belägna värmekällor som kan byggas med hög verkningsgrad och kostnadseffektivitet. Värmen distribueras via rörledningar till respektive användare.

Från början var detta en kommunal angelägenhet och fjärrvärmenät finns idag i flertalet av Sveriges kommuner. Utvecklingen har också lett till att det idag knappast finns några fossila bränslen i fjärrvärmesystemen. I många fjärrvärmesystem har man också byggt kraftvärmeanläggningar. En kraftvärmeanläggning är en anläggning som kan producera både el och fjärrvärme. En sådan anläggning blir mycket effektiv eftersom bränslet används för både el och värme och förlusterna blir därför mycket små. Nackdelen är dock att kraftvärmeanläggningar byggda för förnybara bränslen blir dyra.

Kostnaden för fjärrvärme skiljer sig därför mycket mellan olika kommuner.

Fem branschorganisationer inom fastighetsmarknaden, SABO, Hyresgästföreningen, HSB, Fastighetsägarna och Riksbyggen gör en årlig genomgång av samtliga kommunala verksamheter inklusive fjärrvärmeverksamheten även om dessa numera inte enbart utförs av kommunala bolag. I denna rapport, Nils Holgerssons Rapporten, för 2012 finns följande diagram över de 10 största kommunernas fjärrvärmepriser.

Som framgår av diagrammet har Fortum det högsta priset bland de 10 största kommunerna i Sverige. De statliga och privat ägda bolagen har generellt högre priser än de kommunalt ägda bolagen.

När Fortum köpte ut Stockholms kommun ur det gemensamt ägda bolaget Birka Energi, 2002, höjde man fjärrvärmepriserna med närmare 20 % på två år. Ser man över hela perioden 2003-2012 har fjärrvärmepriserna i Stockholm stigit med 38 %.

Fortum insåg snabbt att den fanns en stor ekonomisk potential att utnyttja genom att marknads prissätta fjärrvärmen. Dittills hade kommunen tillämpat en kostnadsprissättning för fjärrvärme vilket flertalet kommunala bolag fortfarande gör. Nu ska med en gång framhållas att kostnadsprissättning inte alltid är framgångsrikt. Många, framförallt mindre kommuner, har förbyggt sig på stora kraftvärmeanläggningar eldade med biobränsle. Det gör att kostnadsprissättningen i flera kommuner överstiger marknadens alternativ. I sådana kommuner kan det till och med bli lönsamt att använda direktverkande el som uppvärmning i stället för fjärrvärme.

Idag pågår en diskussion i Sverige om fjärrvärmepriserna och framförallt ökningstakten på priserna. Energimarknadsinspektionen föreslår att man ska införa en statlig prisökningsreglering för fjärrvärmepriserna. Det blir dock en klen tröst för Stockholms fjärrvärmekunder eftersom priset på fjärrvärme redan är alltför högt.

Alternativa lösningar

Hotet mot fjärrvärme kommer från två håll.

  • Nya fastigheter byggs så energismarta att behovet av extern värme blir minimalt, exempelvis Waterfront Building vid Stockholm Central.
  • Marknadspriset på fjärrvärme tenderar att bli så högt för befintliga fastigheter att alternativ uppvärmning kan vara lönsamt.

Många fastighetsägare i Stockholm ser sig om efter alternativ till fjärrvärme även för befintliga fastigheter. Det är idag framförallt bergvärme som är ett realistiskt alternativ.

Flera bostadsrättsföreningar i Stockholm går över till bergvärme. Till och med nya Karolinska Sjukhuset i Solna kommer att värmas med bergvärme.

Samtidigt bygger Fortum, i Värtan, ett nytt kraftvärmeverk som ska eldas med biobränsle. Investeringen är på hela fyra miljarder kronor. Kraftverket kommer att behöva så mycket värmeunderlag som möjligt. För Fortums del måste det bli mycket kostsamt att tappa kunder och därmed värmeunderlag för kraftvärmeproduktion.

I vår lilla bostadsrättsförening i Stockholms city intill Klara kyrka, 25 lägenheter, har vi tittat på olika alternativ. Vi har studerat solenergi och vindkraft på taket, luftvärmepumpar på gården och dessutom bergvärme.

Det visar sig att det blir lönsamt för oss att borra för bergvärme.

Nu väntar vi bara på bygglov.

Det är mycket svårt att förstå att Fortum prisar ut sig på fjärrvärmemarknaden.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.