Ska kriminaliteten få styra?

13 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Ska kriminaliteten få styra?
Ska kriminaliteten få styra?

Författare: Magnus Haglund (genom Roger Sprimont)

Nedanstående inlägg har skickats in till redaktionen av Roger Sprimont. Skribent är hans kurskamrat Magnus Haglund, pensionerad kommendörkapten. Inlägget är en illustration av problem som Barton Oaks kan ge upphov till:

Det är trist att konstatera, att bankerna nu verkar gå samma väg som en del offentliga servicegrenar redan gått. Man vill avskaffa hanteringen av kontanter i det dagliga livet och i vardagens Sverige. Det hänvisas till riskerna för rån och att en kontantlöst samhälle skulle försvåra för brottslingar att tillskaffa sig pengar.

Det man egentligen gör – och det är det mest beklämmande – är att man anpassar sig, sin verksamhet, och därmed samhället till brottsligheten. Så borde det inte vara.

Det verkar som man tar i ordentligt, men eftersom man nästan dagligen kan läsa i tidningarna såväl om att betalkortsbrotten ökar i omfattning, som att finanshajar kan stjäla avsevärda belopp, verkar det som man skjuter myggor med luftvärnkanon. Man möter hot och bedrägerier genom att avskaffa möjligheten att betala kontant.

Särskilt äldre människor kan bli utsatta om de hänvisas till att anpassa sig till en kontohantering, som man kan ha svårt att förstå och hantera.

Det blir naturligtvis också besvärligt för vår glesbygd, där många har mycket långt till närmaste inrättning med automatuttag. Och man behöver faktiskt pengar ibland – till exempel om man ska betala grannen för en vedleverans!

Samhällets verksamheter ska i första hand vara anpassade till de laglydiga och flitiga medborgarnas behov och inte till de kriminellas. Inte minst gäller detta vår kollektivtrafik, där det blir allt svårare för exempelvis turister att ens köpa biljetter! Brott mot kontanthanteringen kan säkert förhindras på annat sätt; exempelvis genom att kontantkassor vid eventuellt råntillfälle snabbt kan låsas genom en enkel knapptryckning, samt att olika typer av cash-guard-system även etableras ombord på bussar, tåg eller i taxibilar. Ny teknik kan säkert komma att komplettera sådana system, till exempel med alarmerande ljud och ljus, eller varför inte, med färgspray.

Det senaste tecknet på en alldeles onödig anpassning till den kriminella världen, handlar paradoxalt nog om att kollekter inte kan tas upp längre i våra kyrkor och där har det ju alltid handlat om kontanthantering. Till och med Grönköpings Veckoblad driver med samhällets nyheter på den punkten och föreslår, att man ska kunna få använda sina betalkort vid kollekthåvarna i stället för att fullfölja en lång tradition av kontant kollekt!
Det behövs en annan väg för att skydda vår kontanthantering och så att medborgarnas liv inte störs alldeles i onödan av beskäftiga och överbeskyddande påfund. Samtidigt kan säkert brottslingars verksamheter mötas på ett rimligare sätt än på den hederliga allmänhetens bekostnad.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.