Reinfeldts försvarspolitiska symbolhandlingar

17 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Reinfeldts försvarspolitiska symbolhandlingar
Reinfeldts försvarspolitiska symbolhandlingar

Författare: Björn Sandström

Enligt en ledare i SvD från den 15. juni förbereder nu Reinfeldt ytterligare nedskärningar i Försvaret. En renodlad moderat arbetsgrupp från Stadsrådsberedningen, Finans- och Försvarsdepartementen ska under Anders Borgs ledning se över  och föreslå åtgärder för att som det heter skapa långsiktig balans i ekonomin.  Syftet är säkerställa att förmågelyft JAS 39 (populärt känd som Super-JAS) ska rymmas inom den befintlig budgeten.

Det blir ett intressant tilltag med tanke på att någon försvarsberedning som tittar på förutsättningarna för ett framtida försvarsbeslut, ännu inte tillsatts. Återigen börjar man alltså från fel ände med att bestämma en budget och anpassa innehållet efter denna istället för att först analysera de yttre förutsättningarna.

Man kan också fundera över den parlamentariska funktionen i försvars- och säkerhetspolitiken när Riksdagens Försvarsutskott numera inte är helt betrodd med att ta del av den hemliga information som sedan ska ligga till underlag för Riksdagsbesluten. Är det så konstigt att resultaten inom försvarspolitiken blir därefter?

De nya moderaterna har nu helt lämnat walk-over till Socialdemokraterna inom försvarspolitiken och frågan är närmast om Alliansen håller för denna typ av moderat försvarspolitik. Det är inte helt givet och reaktionerna från de försvarspolitiska talesmännen i Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern vittnar om att detta inte alls var sanktionerat i Alliansen.  Och inte heller vår nya försvarsminister Karin Enström tycks vara inblandad.

Historien upprepar sig. Reinfeldts avtryck inom försvars- och säkerhetspolitiken är fylld av negativa symbolhandlingar.  Det började med Mikael Odenbergs drastiska avgång, fortsatte med utnämningen av vapenvägraren Tolgfors. Sedan tillsattes en arbetsgrupp likartad den som nu tillsätts, men som inte renodlat bara var moderat. Resultatet av denna amatörmässiga politikergrupps arbete blev förödande vilket Riksrevisionen mycket tydligt påpekat.  Trots detta gör Reinfeldt om detta , fast nu får bara Borgs lydiga nya moderater delta i detta amatörernas spektakel. Man tar sig för pannan.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.