Några tankar runt innovation.

13 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Några tankar runt innovation.
Några tankar runt innovation.

Några tankar runt innovation av Peter Erenheim

Det är en ära att få skriva för denna exklusiva läsekrets. En hel del idéer till ämnen för min krönika har farit genom mitt huvud. Jag tänkte till exempel på att göra en utläggning om de olika vapenslagens verkliga betydelse (varför behövs t.ex. kustartilleriet när flottister ändå alltid går på grund?) Nåväl, nog med roligheter.

Innovation är förmodligen ett mer seriöst, intressant och aktuellt ämne. Mer precist vill jag diskutera förutsättningarna för att skapa innovation som leder till långsiktig ekonomisk tillväxt och mina tankar om hur näringsliv, politik och samhället kan spela en roll i detta. Mycket av mitt perspektiv på frågan kommer från Life Sciences sektorn där jag varit verksam i nästan 30 år. Men jag tror att problemen och möjligheterna går igen även i andra sektorer.

Det finns en stark tro på att innovation är bra för Sverige, inte minst inom Life Sciences. Sedan länge säger sig därför politikerna satsa på denna sektor, och de har de också gjort genom utökade anslag till forskning, utbildning och olika initiativ genom Vinnova och andra organ. Men trots satsningar under åtminstone 15 år, så är resultatet klent. Visserligen finns det ett ökat antal små företag i sektorn men inget har riktigt lyckats växa till kritisk massa. De större företagen har alla funnits sen 60 talet eller längre. Dessutom så har en del av storföretagen som tex Astra och Pharmacia flyttat ut en del verksamhet från Sverige. Många upplever det som att hela ekosystemet har kommit i obalans när det gäller hållbar innovation inom sektorn. I det perspektivet kan man ju fundera på vad som skulle kunna göras annorlunda. Jag har sammanfattat mina funderingar nedan:

Offentlig upphandling. Det är ett faktum att den offentliga upphandlingen har spelat en stor roll historiskt för att driva innovationen framåt och göra det möjligt för industrin att utveckla storskaliga projekt. Det är klart att det finns en del misslyckade projekt efter vägen, men mycket av till exempel kraftteknologin , pacemakern, strålkniven, mobiltelefonin, byggindustrin och inte minst flygindustrin hade inte kunna växa till storföretag om inte det funnits kompetenta beställare i det offentliga, som gjort kloka upphandlingar som drivit innovation till nytta för landet.

Eko systemet. En annan observation är att det i dagen globaliserade värld är synnerligen svårt för ett litet företag att få pay-back på att bygga upp en heltäckande marknadsorganisation från scratch. Det verkar också svårt att få till innovation i större förertag. Min analys är att det behövs ett ekosystem av små, medelstora och stora företag i det flesta sektorer för att skapa hållbar innovation.
Detta ekosystem behöver naturligtvis leva i symbios med en stark akademisk plattform samt en bra miljö för finansiering. Många tittar på norra Kalifornien som ett exempel på en god innovationsmiljö. Men i den analysen missar man ofta storföretagens roll. De har kompetent personal som flyttar till småföretagen. De köper upp bolag och globaliserar deras marknadsföring, och de lägger ut utvecklingsuppdrag till teknikföretag.
I Sverige så har detta system också funkat bra till exempel inom ICT. Men inte så bra inom Life Sciences och en del andra sektorer. Varför är det så? Jag tror att vi i Sverige måste bli bättre på att locka till oss och samarbeta med stora globala företag. Världen har förändrats och det kommer inte att fungera att bygga upp ett nytt inhemskt Asea, Astra, Tetra Pak eller Skanska, däremot finns det unika världen och kunskaper i Sverige som många storföretag letar efter.

Gör vi tillräckligt och gör vi rätt saker? Tänk på all energi som läggs ner på exportdelegationer med Kungen i spetsen. Om till exempel Hans Majestät i stället hade givit en medalj till Astra Zeneca chefen David Brennan under 2010, så hade forskningen i Södertälje sannolikt varit kvar.

Skatte systemet. Jobbskatteavdragen har inneburit en skattesänkning för alla och drivit på tillväxten kortsiktigt genom ökad konsumtion, men de har inte påverkat drivkraften att jobba extra. En högutbildad tjänsteman, vilket de flesta är i innovationsdrivna företag, kommer snabbt upp i en marginalskatt på över 50%. Det motiverar ju inte folk att lägga på det där extra för att skapa något nytt inom det företag man arbetar.
En annan vinkling på skattesystemet är de kostnadseffekter som uppstår när man tar in utländska experter till Sverige. Visserligen finns det undantag, men processen att få dessa undantag är lång och oförutsägbar. Företrädare för industrin har uppvaktat olika regeringar under säkert 10 år i frågan med klent resultat.

En genomgripande förändring. Det finns en medvetenhet om problemen, men förslag till förbättringar som kommer upp kör snabbt fast på grund av att de drivs av enskilda departement och andra departement som måste vara med på båten bromsar. Det finns nog rätt många exempel på detta från Maud Olofssons ”förenkla för företagandet” kampanj där de flest förslag sköts i sank av finansdepartementet. Enligt min mening så måste det till en stark vision och en samsyn om att innovationer och företagande (inklusive utländska företag) är viktiga för Sverige. Den visionen måste drivas av hela regeringen genom alla departement. Om det fortsätter som nu, kommer vi enligt min mening knappast att se några positiva resultat.

Peter E.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.