Jag är glad att jag hann undan!

24 mars, 2013
Kommentarer inaktiverade för Jag är glad att jag hann undan!
Jag är glad att jag hann undan!

Författare: Roger Sprimont, bergsingengör & företagare

År 1957 röstade socialdemokratern med hjälp av en folkpartist igenom ATP reformen. Den skulle ge oss ¾ delar av inkomsterna under de 15 bästa åren av vårt arbetsliv.

Jag är 70 år ung. Som pensionär sedan 2001 har jag kunnat göra en hel del saker som jag inte tidigare hade tid med. Jag fick också 10 år med min fru innan hon gick bort. Inte heller har jag behövt leva på den magra kaka som blev kvar I det Allmäna Pensionystemet, men jag känner mig ändå grundligt lurad.

Jag tycker synd om framtida generationer som skall axla bördan, som skapats av vidlyftiga politiker.

Lite data som jag plockat här och där

Sverige hade 9 415 570 invånare den 31 december 2010 enligt Statistiska centralbyrån. Befolkningen översteg 9 miljoner den 12 augusti 2004, och förväntas uppnå 10 miljoner år 2018, vilket är 9 år tidigare än enligt prognosen från 2010. Ökningen består till största delen på ökad invandring.

I Sverige nyproducerades 2009 ca 15 000 bostäder medan 102 441 nya invandrare bosatte sig i Sverige. Prognosen för 2010 är oförändrat ca 15 000 nya bostäder men en ökad invandring av ca 120.000.

Fyrtio procent av alla långtidsarbetslösa är invandrade, sextiosju procent av de som är långvarigt socialbidragstagare är utrikes födda. Samtidigt saknar var fjärde ung arbete. Arbetslösheten bland utrikes födda är 15,6 procent, jämfört med 5,4 procent bland inrikes födda, enligt senaste siffrorna från SCB.

Hur gamla blir vi?

Förväntad livslängd vid födsel: 79,71 år

  • Män: 77,07 år
  • Kvinnor: 82,5 år

Medellivslängden i Sverige har mellan 1988 och 2008 ökat med 4,95 år för män och med 3,19 år för kvinnor. Därmed har skillnaden mellan könen minskat med 1,76 år.

Åldersstruktur I Sverige

  • 0-14 år: 18,19% (män 828 308; kvinnor 1 023 040).
  • 15-64 år: 64,53% (män 2 911 949; kvinnor 2 914 730).
  • 65 år och äldre: 17,28% (män 649 296; kvinnor 884 417).

Rätten att arbeta kvar höjs från 67 till 69 år, och den statliga ålderspensionen betalas ut först vid 63 år och inte 61 som i dag. Detta förslag läggs i april av Pensionsåldersutredningen erfar jag i Dagens Nyheter.

Det finns nästan 1,7 miljoner ålderspensionärer i Sverige över 65 år. Den genomsnittliga pensionen för pensionärer 2010 i olika åldersgrupper är följande:

  • För kvinnor över 65 år är genomsnittspensionen 141 300 kronor per år eller 11 775 kronor per månad.
  • För män över 65 år är genomsnittspensionen 221 000 kronor per år eller 18 417 kronor per månad. Alla siffrorna gäller före skatt.

Att flytta åldern för full pension med fyra år håller då kvar ca 500 000 människor på arbetsmarknaden förutsatt att alla väljer att jobba. Det blir inte så manga år kvar att leva loppan på, framförallt om man ser till att de sista åren inte brukar vara så bra hälsomässigt.

Den årliga pensionen blir högre ju längre man väntar med att börja ta ut den. Det är upp till individen själv att välja pensionsålder från 61 års ålder och uppåt, med undantag för låginkomsttagare som är beroende av garantipension och bostadstillägg. Där finns alltjämt en lägsta pensionsålder på 65 år.

Flertalet som börjar bli äldre kan därför – åtminstone i princip, och om de är friska – välja mellan att arbeta eller att njuta av fritid under den senare delen av livet. I det senare fallet blir alltså den årliga pensionen lägre, men den bedöms kanske av individen ändå som tillräcklig. Detta särskilt om den kompletteras med avtalspension och eget tidigare pensionssparande.

Internationellt får Sverige mycket beröm för vårt allmänna pensionssystem, som gjordes om i grunden efter omfattande utredningar och en stor politisk kompromiss på 1990-talet. Men tjänstepensionerna, som arbetsmarknadens parter rår över, diskuteras sällan trots att över 100 miljarder kronor av löntagarnas pengar årligen betalas in i systemet och att framtidens pensionärer kommer att få en stor del av sin försörjning från sin tjänstepension.

Om det svenska pensionssystemet fortsätter i nuvarande riktning kommer våra ätteläggar att erhålla 48,2 % av sin lön i pension år 2048. De siffrorna presenterades i en rapport från EU-kommissionen.

Siffrorna som presenteras i en rapport från EU-kommissionen placerar oss år 2048 som det land med näst sämst pension – endast “slagna” av Estland. Den som pensionerades i Sverige 2008 efter 40 år i yrkeslivet erhöll 65,0 procent av slutlönen i pension. Det skulle innebära att majoriteten hade en slutlön på 24-25000 i månaden: Det tror jag inte på.

En ny EU-studie av alla 27 medlemsstater visar att 61 procent av 55-59-åringarna i unionen yrkesarbetade 2010, och 31 procent av 60-64-åringarna. Absolut överlägset högst andel arbetande i de båda åldersgrupperna hade Sverige, med 81 respektive 61 procent.

Danmark och Finland beräknas vid 2048 att dela ut 69,5 respektive 61,3 procent. Dessa siffror är avsevärt högre än de svenska men är långt ifrån att slå Grekland som vid samma tid beräknas dela ut 110 procent av lönen 2048, detta är dock en försämring mot 2008 då Grekland delade ut 120 procent.

Nederländerna betalar också ut generösa pensioner, vilka uppgår till 103,8 procent. En del av anledningen till att dessa två länder betalar ut över 100 procent är att skatterna är lägre på pensionen än på arbete.

Trots reformerna finns det starka drivkrafter att lämna arbetslivet redan före 65. Genom tjänstepensionerna har stora grupper möjligheten att helt eller delvis gå i förtida pension.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.