I upphandlingarnas underbara värld.

24 maj, 2013
Kommentarer inaktiverade för I upphandlingarnas underbara värld.
I upphandlingarnas underbara värld.

Efter att ha arbetat i rekryteringsbranschen i över 20 år är det naturligt att ha tagit del av ett antal förändringar som i större eller mindre utsträckning påverkat förutsättningarna. Antalet aktörer i branschen har ökat kraftigt och frågan är om någon säkert idag kan säga hur många aktörer det finns. Till en del beror detta på att gränsdragningarna mellan olika delar av branschen blivit svårare, inte minst beroende på bemanningsföretagens numera breda verksamhet. Någon trodde sig veta att det i Mälardalen kan man räkna till över 800 aktörer. Rätt eller fel så indikerar det i alla fall vidden av förändring.

En annan trend är att annonsering blivit det mindre självklara valet i många sammanhang och att search och uthyrning vunnit mark.

Något som också mer och mer skapar förändring är LinkedIn. Där search-företag tidigare hävdade att en hel del av deras substans låg i den egna databasen är denna nu bara ett av flera arbetshjälpmedel. LinkedIn har mer och mer blivit allas kandidatdatabas. Vi använder den frekvent och så gör också våra uppdragsgivare. Den är alltså både en förutsättning för oss och en konkurrent till oss. But if You can`t beat them, join them.

Tillgängligheten för företagen bidrar till att omdefiniera vad de anser sig behöva hjälp med, vilket gör att det blir vanligare med att efterfråga delar av en hel process.

För att sedan komma in på rubriken så är upphandlingarnas utveckling och frekvens ett annan påtaglig förändring av våra förutsättningar. Utan att kunna vederlägga detta i konkreta siffror är min subjektiva bild av denna förändring följande:

  • Det vanligaste, om man går lite tillbaka i tiden, var att våra direkta uppdragsgivare oftast var styrelser, vd, linjechefer eller HR. Det var ju inte så att fenomenet upphandling inte fanns och tillämpades, men hur det nu i praktiken användes så blev det ändå så att dessa var våra vanligaste direkta kontaktpunkter vad gäller uppstart och genomförande av uppdrag.
  • Idag står dessa personer ofta bakom ryggen på inköp och väntar att få veta vem som är utpekad leverantör. Många gånger bygger detta på till övervägande del vilken leverantör som kan erbjuda lägsta pris. Jag tillåter mig för tydlighetens skull vissa generaliseringar, men tror ändå att huvuddragen i stort är relevanta.
  • Pris är naturligtvis inte enda kriteriet, det finns ofta ett antal generella skall-krav också, men ofta har priset en dominerande bedömningsgrund. Dock har det förekommit i närtid att priset till 100% varit avgörande. Detta är naturligtvis vanligare på den offentliga sidan men på intet sätt begränsad dit.

Vad är då det eventuella problemet?

Är det ”surt sa räven”? Nej, det som bekymrar mig är vägningen mellan pris och kvalitet. Att köpa tjänster är ofta ganska svårt, betydligt svårare än att köpa saker. Det kräver ofta djup kunskap inom området för att framgångsrikt klara detta.

Har inköp denna kunskap? Jag skulle vilja sätta ett frågetecken för detta i många fall vi sett. Deras uppgift är ju ytterst att spara pengar och med ett lägsta anbud kan detta te sig framgångsrikt.

Sedan är, om man skall spetsa till det, problemet fortsättningsvis någon annans. Den framgångsrika upphandlingen kan lätt förbytas till något mindre framgångsrikt om de kvalitativa kraven sätts fel eller för lågt.

Lagstiftningen är naturligtvis mycket styrande för allt detta, men vi har också konstaterat att även inom denna ram finns manöverutrymme för att hantera detta problem.

Att utrymmet för upphandlingar har ökat är ingen vågad gissning, på gott och ont, och vi från branschen, i varje fall delar av den, skulle välkomna en bred utvärdering i syfte att hitta en bättre balans för att i slutändan verkligen åstadkomma den besparing som regelsystemet ytterst syftar till.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.