Hur ska vi finansiera elkraftproduktionen?

13 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Hur ska vi finansiera elkraftproduktionen?
Hur ska vi finansiera elkraftproduktionen?

Hur ska vi finansiera elkraftproduktionen? svar på tal av Nils Andersson

Anders Lyberg skrev i förra SMOGen om hur vi ska finansiera ny elproduktion i Sverige.

Frågan är mycket viktig, men från och med 1996 är inte elproduktionen en del av den svenska infrastrukturen. Det är enbart näten som fortfarande är en del av infrastrukturen. Elproduktionen och elförsäljningen är numera en del av en nordisk konkurrensutsatt elmarknad starkt kopplad till den kontinentala europeiska elmarknaden.

Jag håller helt med Anders att det är viktigt att svensk basindustri får konkurrenskraftiga marknadspriser på el även nu när elmarknaden är konkurrensutsatt, men om vi för ett ögonblick läser Anders inlägg men byter ut ordet ”kraftverk” mot ordet ”stålverk”, skulle då innehållet vara det samma? Vill vi subventionera ståltillverkning för att få billig plåt till svensk bilindustrin? Jag tror knappast det.

Jag tycker inte heller att det behövs subventioner för att investera i ny kärnkraft. Att det behövs stöd för att investera i vindkraft beror på att vindkraftens kostnader fortfarande är betydligt högre än vad marknadspriserna på el är.

En förutsättning för ny kärnkraft är att vi får en blocköverskridande energiöverenskommelse som tillåter investeringar i kärnkraft. En investering i ett nytt kärnkraftverk kommer då att ske när marknadspriserna på el når en nivå som ger täckning för både kapital- och driftskostnader. Ett nytt kärnkraftverk kostar ca 53 miljarder SEK. Driftkostnaden är ca 18 öre/kWh för att täcka DoU, bränsle och omhändertagande av det utbrända bränslet. Totalt blir kostnaden drygt 41 öre/kWh med en avkastning på 10 % på eget kapital och möjlighet att låna 75 % av kapitalet till 5 % ränta. Om producenten dessutom ska betala kärnkraftsskatten på ca 6 öre/kWh skjuts givetvis investering på framtiden.

Om politikerna menar allvar med att minska koldioxidutsläppen kommer vi inom kort att få marknadspriser på el som överstiger 41 öre/kWh. Det finns därför all anledning att uppmuntra politikerna i Sverige att tillåta investeringar i ny kärnkraft. Däremot finns det ingen anledning att kräva subventioner. Subventioner kommer dessutom inte att tillåtas av EU.

Basindustrin kommer då att få effektiva och konkurrenskraftiga marknadspriser på el om politikerna avskaffar kärnkraftsskatten och tillåter nybyggnad.

Vi måste acceptera att elproduktion är en konkurrensutsatt marknad precis som stål- och pappersmarknaderna. Det är utbud och efterfrågan som bestämmer marknadspriset på alla konkurrensutsatta marknader.

Nils A.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.