Hur liten får en effekt vara?

24 februari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Hur liten får en effekt vara?

Författare: Börje Johansson, Företagsrådgivare.

Ovanstående rubrik och innehållet i denna reflektion är till stora delar taget ur och inspirerat av nr 3-4/2012 av ”Vetenskap och praxis”.

Som du väl vet, så ges denna publikation ut av SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering).

I en artikel och ett lättsammare kåseri resonerar redaktören Ragnar Levi om fenomenet ovan. Han noterar att medicinforskare ofta är nöjda med att få statistiskt säkerställda skillnader mellan olika åtgärder. Finns det bara tillräcklig evidens för det ena eller andra, så är saken biff, så att säga.

Men det kanske också ska vägas in om det är frågan om en ointressant eller en värdefull skillnad. Spelar det någon praktisk roll för en patient eller annan brukare? Hur stor skillnaden måste vara kanske är lika betydelsefullt som att det finns en mätbar skillnad. Att ändra på en i detta avseende konservativ forskargrupp förefaller vara ett problem. P-värden och konfidensintervaller verkar vara mer fast rotade inom medicinforskarvärlden än en för patienten kännbar skillnad.

Vinnare” eller ”förlorare”?
I kvällspressen koras varje dag vinnare och förlorare. Sällan framgår det hur mycket man vinner eller om det är en relevant skillnad – bortsett från att det finns en i någon mening mätbar eller uttryckbar diskrepans. Spelar skillnaden någon roll – utöver att det går att sätta större rubriker och lägga in fler bilder – gärna rörliga?

  Nedan några områden som kan vara underlag för egna mer eller mindre djupgående reflektioner och analyser:

 • det ”tillåtna” budgetunderskottet för EU:s medlemsnationer
 • partiledarbyten (Westerberg/Sahlineffekt)
 • större valutakursfluktuationer (dollarn två öre dyrare)
 • aktien föll tio öre (baisse på börsen)
 • global temperaturhöjning
 • var det en säker eller en sannolik ubåt i Hårsfjärden?
 • kärnkraftsolyckan i Harrisburg (Hasse o Tage)
 • kändis rasar (har kanske uttalat sig)
 • folkstorm (Expressen får fem telefonsamtal/tweets)

Mina egna exempel ovan kan du säkert mångdubbla.

Glöm inte att alltid fråga: Hur liten är den skillnad som har en praktisk betydelse och för vem.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.