Tidigare genomförda lunchmöten i Masterclub

 

Här presenteras tidigare genomförda lunchmöten och efterföljande diskussioner.

 

2015-2016Ämne: Framgångsfaktorer vid verksamhets- och företagsutveckling

Föreläsare: Leif Zetterberg, bonde, entreprenör, lokalpolitiker

Datum: 2016-05-25

Sammanfattning: Vid lunchmötet den 25 maj fick vi lyssna till Leif Zetterberg som berättade om sin erfarenhet från sitt yrkesliv då han arbetat med utveckling, ledning och planering inom företag, politik och offentlig sektor. Bl. a. har han varit statssekreterare i borgliga regeringar, arbetat nära Torbjörn Fälldin, Roger Akelius och Bo Dockered. Idag är han fortsatt aktiv som bonde, entreprenör, styrelseresurs och lokalpolitiker (c). I sin föreläsning tog Leif upp faktorer för utveckling mot bakgrund av sin erfarenhet från företag, politik och ideella organisationer.för svensk innovationsimport, konkurrenskraft, jobb och tillväxt.

Ämne: Digitalisering inom gruv- och metallindustri, tillämpning av Internet of Things m.m. inom Boliden

Föreläsare: Göran Kördel, CIO, Sandvik

Datum: 2016-04-20

Sammanfattning: Vid lunchmötet den 20 april fick vi ta del av Göran Kördels föredrag om digitaliseringen inom gruv- och metallindustrin.  Boliden bedriver ett omfattande digitaliseringsarbete för att kontinuerligt modernisera sin IT-miljö och de tekniska möjligheterna som finns för att utveckla gruv- och metallindustrin.

 

Ämne: Rymden – vår nästa globala ”game changer”

Föreläsare: Stefan Gustafsson, Senior Vice President, SSC (Swedish Space Corporation), med särskilt ansvar för Strategy & Sustainable Business

Datum: 2016-03-16

Sammanfattning: Vid lunchmötet den 16 mars fick vi ta del av Stefan Gustafssons framtidsspaning om att teknik och IT-infrastruktur mer och mer kommer att placeras i rymden. Digitaliseringen och tillhörande tjänster kommer i hög utsträckning att levereras via rymden i framtiden. Svensk och europeisk innovationsimport gynnas genom förmågan till satellituppskjutning från Esrange. Hubben för världens största globala nätverk för kommunikation med satelliter. Samtidigt är vi med i de stora rymdforskningsprojekten, både på teknik- och tjänstesidan. Det skapas ett nytt entreprenöriellt ekosystem till gagn för svensk innovationsimport, konkurrenskraft, jobb och tillväxt.

Ämne: Konsten att förutsäga framtiden

Föreläsare: Loe Önnered, doktorand vid Mälardalens högskola inom innovationsteknik med fokus på intelligence

Datum: 2016-02-17

Sammanfattning: Vid lunchmötet den 17 februari fick vi ta del av Loes erfarenhet och forskning inom områden omvärldsbevakning. Loe gjorde några historiska nedslag på temat omvärldsbevakning kopplat till historiska personer, filosofer och krigsherrar. Vi fick också hör berättelser om företag som varit stora och framgångsrika men som inte tagit sin omvärldsbevakning på allvar och därmed tappat marknaden och försvunnit helt.

 

Ämne: Sociala nätverk på Internet – En fluga eller här för att stanna?

Föreläsare: Gustaf Andersson, konsult, NCP AB

Datum: 2016-01-18

Sammanfattning: Vid lunchmötet den 18 januari fick vi ta del av en föreläsning om sociala medier. Gustaf Andersson berättade om de vanligast förekommande sociala medierna, hur man kan och bör använda dem som privatperson men också hur man kan och bör använda sociala medier för sitt företags kommunikation, synlighet och affärsutveckling. Vid föredraget pratade vi också om hur trenden ser ut framåt, vilka sociala medier är på ingång och är några på väg ut?

Ämne: Hållbarhet inom samhällsplanering och energi

Föreläsare: Tomas Kvistmo, styrelseordförande i Imek VVS Rådgivande Ingenjörer AB

Datum: 2015-12-16

Sammanfattning: Vid lunchmötet den 16 december berättade Tomas Kvistmo om komplexiteten kring arkitektur, stadsplanering och byggprojekt. Tomas har erfarenhet från såväl svenska som internationella projekt och jämförde de olika miljöerna att arbeta inom. Att stadsplanera och bedriva byggprojekt i Kina är både lättare och svårare än i Sverige. Några viktiga punkter att komma ihåg är att lära känna kulturen i det land man ska bedriva projektet i, ha respekt för den kultur man befinner sig i och att ha uthållighet.

Ämne: Strukturerad omvärldsanalys gör företag framgångsrika!

Föreläsare: Anders Bretz, VD Widenarrow

Datum: 2015-11-18

Sammanfattning: Vid lunchmötet den 18 november berättade Anders Bretz om vikten av att ha en strukturerad omvärldsanalys, vilka metoder och modeller som man kan använda för detta. Anders lyfte fram några exempel på företag och hur de arbetat med att samla in data, bearbeta och använda som beslutsunderlag för produktutveckling och att utvecklas vidare som företag.

Ämne: Vad vore vi utan digitalisering?

Föreläsare: Anna Kelly, PWC och Anna König Jerlmyr, gruppledare Moderaterna Stockholm stad

Datum: 2015-10-21

Sammanfattning: Vid lunchmötet den 21 oktober berättade Anna Kelly om vad digitaliseringen inneburit i form av nya tekniska lösningar, nya sätt att kommunicera, nya vanor och inte minst hur beroende vi är av olika digitala lösningar. Anna König Jerlmyr utgick från sin erfarenhet som politiker och berättade om sin syn på hur digitalisering påverkar olika människogrupper och samhällsutveckling och vilka frågor hon brinner för och driver inom ramen för sitt politiska uppdrag.

 

Ämne: Utmaningar för svenskt näringsliv

Föreläsare: Lise Langseth, civilingenjör, samhällsbyggare och har erfarenhet bland annat som VD, chef, konsult och utbildare.

Datum: 2015-09-30

Sammanfattning: Vid lunchmötet den 30 september talade Lise Langseth om de utmaningar som hon ser att företag har framför sig i en värld av snabb förändring, global och lokal påverkan. Hon pratade bland annat om nya förväntningar på chefer, ledare och medarbetare. Lise berättade om förändringen som pågår inom olika yrkesgrupper, nya tjänster som skapas och hur teknikutvecklingen påverkar arbetsmiljö, förtroende och ledarskap. Sammanfattningsvis handlar det om att skapa en plattform för hållbart ledarskap som bygger på att sträva mot att trivas på sin arbetsplats, ha passion för det man arbetar med och vara en medarbetare, inte en motarbetare.

2014-2013Ämne: Det politiska läget inför valet ur teknikföretagens synvinkel (Smog 1425)

Föreläsare: Anders Rune, chefsekonom Teknikföretagen

Datum: 2014-05-14

Ämne: Näringsliv och politik på årsdagen av operation Weserübung (Smog 1423)

Föreläsare: Henrik Sjöholm, ansvarig hos Företagarna för analys av politiken

Datum: 2014-04-09

Ämne: Digitala och sociala medier i valrörelsen (Smog 1417)

Föreläsare: Joakim de Leeuw, strategikonsult vid Avega Group

Datum: 2014-03-12

Ämne: Näringslivets syn på politiken. Den politiska sandlådan (Smog 1409)

Föreläsare: Björn Lindgren, regionchef Svenskt Näringsliv

Datum: 2014-02-12

Ämne: Mobila betalningslösningar, framtidens modell? (Smog 1405)

Föreläsare: Bertil Thorngren, professor Handelshögskolan, MasterClub

Datum: 2014-01-15

Ämne: Hållbara företag med statligt ägande eller marknadsekonomisk lekstuga? (Smog 1351)

Föreläsare: Britta Dalunde, CFO (ret) SJ AB, MasterClub

Datum: 2013-12-11

Ämne: Ungdomsarbetslösheten – Hur ser den ut och vad gör vi åt den? (Smog 1348)

Föreläsare: Petra Jansson, sektionschef Arbetsförmedlingen (tillsammans med arbetslösa ungdomar som hjälper förmedlingen)

Datum: 2013-11-20

Ämne: Finns bra investeringar under ett valår? (Smog 1344)

Föreläsare: Helena Haraldsson, marknadsanalytiker Carnegie

Datum: 2013-10-23

Ämne: Svensk konkurrenskraft, fred och säkerhet i EU (Smog 1340)

Konsekvenser av globaliseringen och utvecklingen i Europa. Summering av slutsatser under verksamhetsårets seminarier samt debatt

Deltagare i debattpanelen:

  • Eleonor Hammare, moderator MasterTeam
  • Karlis Neretnieks, generalmajor (ret) Kungl. Krigsvetenskapsakademin
  • Meg Tiveus, styrelseproffs

Datum: 2012-09-05

2013-2012Ämne: Nya synsätt och verktyg för affärsutveckling.

Konsekvenser av globalisering och ny teknik på management och företagsstrategi. (Smog 1321)

Föreläsare: Stefan Gustafsson, Överste (ret), strategikonsult m.m.

Datum: 2013-05-15

Ämne: Svensk exportindustrins konkurrenskraft.

Ett framgångsrikt exempel på mindre industriföretags lyckade exportaffärer på världsmarknaden genom en kombination av nischtänkande, hög teknisk kompetens, unika produkter och ständigt pågående produktutveckling efter kundbehov och ny teknik. (Smog 1317)

Föreläsare: Anders Göthlin, VD Masterteam AB, styrelseproffs m.m.

Datum: 2013-04-17

Ämne: Spelmarknad i förändring.

Seminariet handlade om konkurrensvillkoren för marknadens olika aktörer och att marknadse-konomins lagar också gäller i denna bransch (Smog 1313).

Föreläsare: Remy Nilsson, VD (ret) ATG.

Datum: 2013-03-13

Ämne: Market Intelligence i bilbranschen.

Omvärldsbevakning och konkurrensanalys har i många avseende varit och är i framkant och därmed stått modell för andra branscher (Smog 1309).

Föreläsare: Niklas Andersson, omvärldsanalytiker Volvo Personvagnar.

Datum: 2013-02-13

Ämne: Konkurrenskraft och säkerhet i skuggan av eurokrisen.

Seminariet kan karaktäriseras som en uppsummering av utvecklingen i Europa och hurv detta påverkat såväl säkerhet som konkurrenskraft i Europa (Smog 1304).

Föreläsare: Björn Fagersten, forskare vid Utrikespolitiska Institutet.

Datum: 2013-01-16

Ämne: Svensk konkurrenskraft i Europa.

Diskussion kring vikten av en framsynt politik för mindre och medelstora företag (Smog 1251).

Föreläsare: Ingela Hemming, företagarekonom SEB.

Datum: 2012-12-12

Ämne: Säkerhetsarbete i det nya Europa.

Analys av systematiskt och framtidsinriktat säkerhetsarbete (Smog 1247).

Föreläsare: Lars Folkebrant, säkerhetsanalytiker 2secure.

Datum: 2012-11-14

Ämne: Trender och utmaningarna i energibranshen.

Ett seminarium om energibranschens utveckling och dess på verkan på Sverige (Smog 1243).

Föreläsare: Jessica Carragher Wallner, framtidsstrateg Karios Future.

Datum: 2012–10-17

Ämne: Svensk konkurrenskraft i framtidens Europa.

En uppsummering (debatt) om faktorer med avgörande betydelse för Sveriges konkurrenskraft (Smog 1238).

Föreläsare:

    • Stefan Gustavsson, överste och strategikonsult.
    • Jennie Nilsson, S näringspolitiske talesperson.
    • Sven Erik Peterson, VD (ret) BF och strategikonsult.

Datum: 2012-09-05

2012-2011Ämne: Krisen inom Euro-området.

Ett seminarium om krisen inom EURO-området och vilka lösningar som kan finnas för att lösa krisen på kort och lång sikt (Smog 1221).

Föreläsare: Lars Oxelheim, professor Lunds Universitet.

Datum: 2012-05-15

Ämne: Doktrindiskussion.

Ett seminarium om doktriner med utgångspunkt i Ulf Peterssons doktrinmodell. Diskussionen handlade om säkerhetspolitik, kriminalitet, ekonomi, näringsliv och energi (Smog 1217).

Föreläsare: Björn Sandström (Moderator), VD Forum för Affärsutveckling AB.

Datum: 2012-04-17

Ämne: Säkerhet och ekonomi, doktriner.

Ett seminarium om internationella systemet, intressesfärer, säkerhet och behov i vår globalise-rad värld (Smog 1212).

Föreläsare: Ulf Petersson, chefsanalytiker Saab.

Datum: 2012-03-13


Ämne: Näringslivets utveckling i Europa.

Ett seminarium om globalisering och urbanisering ur svenskt och europiskt perspektiv (Smog 1208).

Föreläsare: Maria Ranka, VD Stockholms Handelskammare.

Datum: 2012-02-12

Ämne: Europas eneregiförsörjning.

Ett seminarium om Europas framtida energiförsöjning olja, gas, kärnkraft, förnybar energi m.m. (Smog 1204).

Föreläsare: Mikael Eriksson, Ambassadör UD.

Datum: 2012-01-17

Ämne: Management i bank och finans.

Ett seminarium om ledarskap inom finansvärlden och vikten av kundinsiktsdriven affärsutveck-ling (Smog 1150).

Föreläsare: Merete Salmeling, analytiker SEB.

Datum: 2011-12-06

Ämne: Att driva franchise företag.

Ett seminarium om ledarskap i franschisenätverk (Smog 1147).

Föreläsare: Charlotte Hansson, VD JetPak.

Datum: 2011-11-05


Ämne: Att driva snabbväxande IT-företag.

Ett seminarium om utvecklande ledarskap och medarbetarnas delaktighet (Smog 1143).

Föreläsare: Mattias Nordin, VD AddQ Consulting.

Datum: 2011-10-11


Ämne: Hållbart management.

Ett seminarium om ledarskap i stora och små företag samt offentlig sektor (Smog 1139).

Föreläsare:

      • Anders Göthlin, VD MasterTeam.
      • Mikael Odenberg, GD Svenska Kraftnät.
      • Sören Gyll, Ordf (ret) Svenskt Näringsliv.
      • Peter Salomonsson, VD AddQ Consulting.

Datum: 2011-09-08