Presentation Masterclub

presentation-002

Masterclub, nätverket för kompetens och erfarenhet, bildades vid millenniumskiftet av konsultgruppen Master Team.

Historiskt har Masterclub utgått från tre delar som inriktning för nätverket: utveckla medlemmarna, lära sig något och att påverka.

Masterclubs vision är följande:

  • Utveckla medlemmarnas kompetens och kontaktnät.
  • Välja teman som attraherar medlemmar och föreläsare som ger resultat som efterfrågas.
  • Aktivt sprida resultatet av våra träffar.

 

Masterclub är en opretentiös mötesplats för konsulter och företagsledare där medlemmarna kan utbyta idéer och föra fria diskussioner. En gång i månaden samlas vi kring ett intressant och aktuellt ämne.

Nätverket består av ett trettiotal medlemmar, ena hälften är företagsledare/operativa chefer och den andra hälften konsulter. Masterclub är inte enbart en mötesplats för fri diskussion utan också ett forum för kompetensutveckling, där möjligheter ges för stöd i medlemmarnas olika verksamheter.

Allt drivs till självkostnad och utan vinstintresse.

För att bli medlem krävs ett genuint intresse och en gedigen erfarenhet av affärs-, företagsutveckling och att man kan och vill aktivt bidra i verksamheten.

Om du är intresserad av gå med i Masterclub, fyll då i en intresseanmälan.