Tuffa tider för näringslivet?

20 juni, 2013
Kommentarer inaktiverade för Tuffa tider för näringslivet?
Tuffa tider för näringslivet?

Utan tvekan är industrin inne i en tuff period där kort- och långtidsprognoser är oerhört svåra att göra. Minns de gamla goda tiden när vi alltid hade säkra 7-årsscykler. Idag kan man i exceptionella fall ha både hög- och lågkonjunktur samma år.

Den numera globalt påverkade affärsvärlden gör att vi får mycket svårt att göra korrekta bedömningar av framtiden. Vår industri påverkas starkt av situationen men väldigt selektivt. Vi kan se exempel på företag som har problem och gör nedskärningar och andra som ej påverkas alls.

Trots en ständigt förändrad värld och den osäkra framtiden tycks vissa företag och personer lyckas utmärkt. ”Varför blomstrar vissa företag i osäkerhet, till och med i kaos, när andra inte gör det?”

Våra stora företag och dess VD:ar

Hur ofta har vi inte läst eller hört den VD som beklagar sig över svår konkurrens på marknaden, prispress, höga energikostnader, höga lönekostnader m.m.

Det finns andra VD:ar som aldrig beklagar sig utan enbart lyckas navigera sin verksamhet kring de grund som kallas besvärligheter. Man skulle kunna sammanfatta det hela med följande ord:

”De som producerar resultat och de som producerar ursäkter för att de inte gör det”.

I den nyligen utkomna boken ”Ledarskap 200 råd” konstaterar Percy Barnevik att en del chefer inte fattar att deras jobb inte är att registrera och berätta om negativa omvärldsförändringar.

Uppgiften är att finna vägar för företaget att motverka dem. Om det rör sig om en försäljningsminskning är uppdraget att komma med åtgärder för att öka försäljningen igen.

Barnevik konstaterar: ”Vad ska man annars ha ledare till?” – Som styrelseledamöter och ledare får vi aldrig acceptera ursäktsmaskineriet. För det är ju trots allt så att om vi accepterar ursäkter, så accepterar vi också misslyckanden.

Belöningssystem och dess påverkan

Dagligdags läser vi om dessa fantastiska belöningssystem som innehas av våra VD:ar, höga löner samt frikostiga bonus- och pensionssystem.

Löneutvecklingen har varit betydligt högre under den senaste tioårsperioden för börs-VDar än för deras medarbetare. En nyligen publicerad utredning visar att den fasta ersättningen ökat i genomsnitt från 6,3 mkr till 10,0 mkr mellan 2003 och 2011 i de största företagen. Om vi tar frågan ur ett principiellt perspektiv kan vi utgå från Jim Collins forskning presenterad i boken “Good to Great”. Collins konstaterar att det inte finns någon korrelation mellan omvandlingen av ett företag från medelmåttlighet till mästarklass och företagsledningens belöningssystem. Det är inte belöningssystemet som är drivkraften för mästar-VD.

Överdådig bonus är inte motiverande i sig. Drivkraften är viljan att uppnå bestående resultat.

Det är arbetets innehåll som motiverar och inte pengarna.

Utbildning, erfarenhet och andra kompetenser

Ett av Danmarks största och främsta företag är A P Möller Gruppen. Dess legendariske ledare Maersk Mc-Kinney Möller, som avled 99 år gammal tidigare i år, beskrev koncernens framgångar med tre ord: Tradition, Flit och Disciplin. Han konstaterade att de personliga egenskaperna hos koncernens medarbetare är minst lika viktiga som deras utbildning.

Lars-Johan Jarnheimer. Han berättade om sin egen managementfilosofi i en intervju för ett tag sedan. Den kommer ursprungligen från hans mormor Anna och hennes värderingar. Filosofin bygger på vanligt sunt förnuft: artig, hel och ren, passa tider och hålla vad man lovar.

Etikforskaren Ann Heberlein menar att det pågår en massflykt från ansvar. Detta möjliggörs av att många välmenande personer bryr sig mer om skitstöveln, som Heberlein uttrycker det, än den som är duktig och sköter sig: ”I ett samhälle där goda handlingar och gott uppförande inte belönas, och där dåliga handlingar och dåligt uppförande inte ger konsekvenser, uppstår frågan varför man över huvud taget ska bry sig”, menar Heberlein.

Sverige behöver idag insiktsfulla ledare för att vi skall få ha kvar en livskraftig industri även i framtiden. De skall ha en ledarskapsstrategi som bygger på vision, engagemang
och envishet, som kan sammanfattas i fem ledarbeteenden:

  • Ifrågasätta befintliga processer.
  • Förankra en gemensam vision.
  • Delegera handlingskraft.
  • Vara en förebild och väcka entusiasm.
  • Vara rättvisa och långsiktiga.

Trevlig sommar.

Källor:

Det är inte möjligt att kommentera just nu.