Sunt förnuft i politik och byråkrati

23 februari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Sunt förnuft i politik och byråkrati

Författare: Björn Sandström, Marinofficer, författare och konsult

Organiserad brottslighet i SverigeJag förmodar att de flesta av er nu har läst Eleonores bok och därmed reflekterat över behovet av sunt förnuft privat och i affärslivet. Och jag skulle tro att ni håller med mig om att sunt förnuft borde genomsyra all verksamhet som gör anspråk på framgång.

Tyvärr verkar detta inte vara en självklarhet inom politik och samhällsbyråkrati. Här tycks helt andra faktorer gälla.

För att ta politiken först, ett område som styr allas vår tillvaro.

Politiken verkar styras av maktbegär och manipulation av väljarna. Realiteter tycks ha liten betydelse så länge man inte bedömer att väljarna har förstått frågans betydelse och därmed behovet av politiska åtgärder. Istället för att beslutsamt och handlingskraftigt ta sig an livsviktiga frågor letar politiken efter sådant som kan öka antalet väljare och som inte kostar så mycket.

Typexemplet är den nu aktuella frågan att förbjuda rökning på uteplatser. Kostar inte mycket och man vet att ett finns en grupp väljare som kan understödja detta. Även om ett rökförbud utomhus sannolikt är bra för hälsan, så undrar man hur detta kan prioriteras framför livsviktiga frågor för vår nation, ja t.o.m. för dess överlevnad.

Vår säkerhetspolitik är ett sådan livsviktig fråga. Det pågår ett brutalt krig i Europa och ingen vet om vi kommer att bli involverade. För att slippa detta är alla experter överens om att vår försvarsförmåga måste stärkas avsevärt. Men våra politiker är oförmögna att åtgärda problemet. Det skulle kosta för mycket och ger inte så många nya väljare. Bättre då att chansa och som vanligt mörka, försköna och t.o.m. ljuga om vad man gör. Sedan kan man också med hjälp av lite ”feministiska utrikespolitiken” försöka ”hålla sig väl med ‘Tsar Putin’”.

Och tyvärr är försvarspolitiken inte det enda politikområde som domineras av populism och önsketänkande. Också inom de flesta andra områden dras vi med denna sjukdom. Sunt förnuft tycks allt mer än avlägsna sig från politiken.

Sen har vi byråkratin som taktfast går hand i hand med politiken. Inte heller på detta område hittar man mycket sunt förnuft. Regelverk och politiska anvisningar styr, sedan får förnuftet lämnas därhän. Vi har sett det inom områden som sjukförsäkringar, A-kassa, skatter, migration m.m. där tjänstemän handlar mot allt sunt förnuft men med stöd av regelverket. Att försöka åberopa sunt förnuft är meningslöst och knappast heller att få en seriös diskussion tillstånd. Myndigheterna svarar bara liksom politikerna att man inte uttalar sig om det enskilda fallet. För säkerhets skull har också tjänstemannaansvaret avskaffats sedan några år tillbaka. Resultatet av allt detta är en ogenomtränglig symbiotisk koloss som knappast kan rås på av den enskilde medborgaren och många gånger inte heller av företag och organisationer som ändå har en större maktbas än individen.

Jag tycker att nu får det vara nog.

Stoppa huvudet i SandenVare sig politik eller byråkrati handlar primärt om den egna makten. Tvärtom handlar allt om medborgarnas väl och ve. Då måste kvartalspolitiken bort liksom den byråkratiska fyrkantigheten. Sätt människor i centrum och ta tag i kärnuppgifterna. Fan trot, men kanske kan vi då också få se lite sunt förnuft hos våra politiska och administrativa beslutsfattare.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.