Små grytor har också öron!

22 juni, 2013
Kommentarer inaktiverade för Små grytor har också öron!
Små grytor har också öron!

Sverige, liksom Japan, var ett mycket fattigt land för 150 år sedan. Genom goda uppfinningar, idéer och inte minst framsynt affärsutveckling klättrade Sverige på den globala stegen till dess topp. Ett av världens mindre länder förvånade omvärlden med att ha en egen flygplansindustri, två personbilstillverkare, två lastbilsfabriker, en omfattade varvsindustri, avancerad försvarsindustri, telekomindustri m.m. Sverige utvecklades och blev i mitten av 1900-talet ett välfärdsland som vi alla kunde vara stolta över.

Vi låg i toppen! Vi var ett föredöme för andra länder.

Så är det knappast längre. Under senare år har många etablerade företag försvunnit eller fusionerat utomlands samtidigt som nyföretagandet sjunkit drastiskt. Tillväxten i mindre företag är också svag. Många blir aldrig mer en s.k. levebrödsföretag utan ambitioner att växa och utvecklas. Det krävs därför en uppryckning politiskt, men också bland managemet i näringslivets små och medelstora företag. Det är här framtiden finns. Och ingenting är omöjligt om bara viljan finns. En utopi, eller???

Alla företag har från början varit små. Ingen startar från början ett stort företag. Ericsson var vid starten en liten verkstad på Drottninggatan i Stockholm, där telefoner tillverkades för hand. IKEA var ursprungligen en cykel med lagret på pakethållaren. Men våren 2003 öppnade IKEA sitt 177:e varuhus i Shanghai. Så hade ett svenskt småföretag utvecklats till en stor internationell koncern.

Undantaget som bekräftar regeln???

Hur ser det då ut idag?

Det finns idag mindre än 70 ”svenska” storföretag med 2000 anställda eller mer och antalet svenska storföretag minskar stadigt. Samtidigt finns det mer än 600.000 svenska småföretag med upp till 250 anställda. Det märkliga är att många av våra politiker och opinionsbildare inte fullt ut har insett den potential som dessa småföretag utgör. Men det kanske inte är så konstigt i landet där en ung småländska på 28 år kan utses till näringsminister utan någon som helst näringslivserfarenhet.

Ska Sverige utvecklas positivt menar jag att det är det dags att satsa på tillväxt och affärsutveckling också i de mindre företagen och då räcker det inte med bara vackra ord från våra politiker. Handling krävs också. Onödig byråkrati måste bort, tillgången på riskvilligt kapital måste öka och lönsamhet måste betraktas som något positivt. Näringspolitiken måste skapa förutsättningar för mindre företag att växa och kanske bli nästa IKEA.

Sverige är det enda landet inom OECD som inte kan uppvisa ett enda industriföretag som under de senaste 50 åren växt från att vara ett litet företag till att bli en stor koncern. Efter skapandet av sådana företag som LM Ericsson, ASEA, SKF, Volvo, Tetrapack, har tillväxten i mindre företag mer eller mindre uteblivit. Vi är också ett land inom OECD där etablering av nya företag minskat under de senaste åren.

Hexagontrappan

Hexagontrappan

En framsynt näringspolitik som uppmuntrar affärsutveckling och bäddar för lönsamhet i de mindre företagen är en nödvändig förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå en uthålligt högre tillväxt och ett förstärkt välstånd. Med relativt enkla politiska åtgärder skulle förutsättningarna för svenskt entreprenörskap kunna förbättras avsevärt. Detta behöver heller inte kosta statsmakterna särskilt mycket, tvärtom ger ett förbättrat näringslivsklimat grunden till ökade skatteintäkter och på sikt förbättrade statsfinanser.

Sveriges framtid ligger i de mindre företagens potential. Men det är inte bara politikernas skyldighet att skapa förutsättningar för tillväxt, det är också företagarnas drivkraft som måste förbättras. Årtionden av hämmande politik har pacificerat många småföretagare och gjort dem obenägna att satsa på tillväxt. Man ser inte nyttan av att växa och framför allt anser man det alltför riskfyllt. Många småföretag har därför fått karaktären av s.k. ”levebrödsföretag” som hankar sig fram utan större ambitioner att växa och utvecklas. Sverige behöver inte fler ”levebrödsföretag”.

Men frågan är vad som kom först, hönan eller ägget?

Simma lugnt och ladda batterierna inför hösten.

Källor:

  • ”Våga, växa, vinna” – Torbjörn Ek.
  • ”Tillväxt och lönsamhet” – Björn Sandström.
  • ”Konkurrensstrategi” -Michael Porter.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.