Släpp loss ungdomars entreprenörskap!

3 november, 2013
Kommentarer inaktiverade för Släpp loss ungdomars entreprenörskap!

Det bor en entreprenör i alla ungdomar. Det visar sig tidigt. Ett litet barn kan lösa saker på de mest kreativa sätt. Många unga tjejer och killar har ofta ett sinne för utveckling och affärsmannaskap som de kanske inte själva är medvetna om, men ändå har. Tar vi tillvara på det här? Märker vi det? Är vi uppmärksamma nog för att utnyttja ungdomars kraft så att den på sikt kan gynna, inte enbart dem själva, utan också ett företag, en kommun, ett land – kanske en hel värld.

Jag tycker inte att vi är det. Men jag vill jobba för att det ska bli så. Ungdomar har nästan alltid ett annat sätt att se på framtiden än vi som varit med ett tag. Inte sagt att vi inte är vidsynta och nytänkande, men vi ser saker på olika sätt.

Ta bara en sådan sak som framgång, något vi oftast förknippar med pengar, den ultimata symbolen för den som har lyckats i affärer. Men hur kommer vi dit? Hur når vi framgång i framtiden? På det traditionella sättet med fokus på kvartalsekonomins stenhårda krav på avkastning, eller på ett nytt, ett som bygger på att på olika sätt skapa värde? Där värdeskapandet i sig är målet, inte att tjäna snabba pengar i första hand. Jag vet att allt fler ser på framgång på det här sättet, inte minst ungdomar.

De drivs av ett patos, ett engagemang, en passion för något.

När denna passion omvandlas i ett värde som många vill åtnjuta skapas framgång. Hållbar framgång, som ofta drivs av samhällsnytta. Som i sin tur skapar affärsnytta.

Jag tror att vi har mycket att lära oss av detta synsätt. Att inte bara räkna stålar. Utan att ta avstamp i den nytta vi gör för andra. För det krävs både självförtroende och ödmjukhet i en vettig blandning. För det krävs mod att ta åt sig det nya, inte envist klamra sig fast vid det traditionella. För det krävs ett entreprenörskap som vågar ta nya vägar.

Jag har, på olika sätt, varit entreprenör i hela mitt liv. Som medarbetare i ett multinationellt företag, som ordförande i en ishockeyförening, som egen företagare. För mig är det en livsstil att finna idéer, utveckla dem, ge dem bärkraft. Ibland lyckas det utmärkt, ibland inte riktigt lika utmärkt. Sånt är livet.

Att vara entreprenör handlar om att ha sin egen inneboende drivkraft. Men inte bara. Det handlar också om att få rätt förutsättningar, från skolan och vidare i arbetslivet.

Jag vill arbeta för att ungdomar ska få de förutsättningarna. För det första genom att ge så många som möjligt jobb, för det andra genom att stimulera dem att tänka utanför den berömda boxen, för det tredje att ge idéer möjlighet att lyfta, testas och komma ut på marknaden.

Jag har många idéer själv kring detta. Det har säkert andra också. Samarbete är oftast en bra väg framåt. Låt oss ge våra tankar och idéer utlopp. Låt oss diskutera, öppet och brett. Låt oss vara raka och inte gå som katten kring het gröt.

Om nu ungdomarna är vår framtid, låt oss – medlemmar i Masterclub, arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson och alla entreprenörer – visa det. Inte för oss. Utan för dem.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.