Seminarium den 13/​3: Spelmarknad i förändring.

6 mars, 2013
Kommentarer inaktiverade för Seminarium den 13/​3: Spelmarknad i förändring.

Före­drags­hål­la­re den 13/​3, är Remy Nils­son.

Det­ta semi­na­ri­um hålls med för­del till med­lem­mar i Mas­ter­Club.

Kom­man­de lunchmö­te kom­mer att avhand­la ett lite annorlun­da ämne, dvs.
spel­bran­schen, som har vux­it kraf­tigt och fått allt stör­re bety­del­se inom poli­tik och närings­liv.

Semi­na­ri­et hålls i Mili­tär­säll­ska­pet anri­ka loka­ler på Val­halla­vä­gen.

Vi ser fram mot en myc­ket intres­sant Ons­dag!

 

(*) Remy Nils­son har en bak­grund som VD och mark­nads­di­rek­tör vid ATG. Han har även varit chef för TV-spor­ten.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.