Molntjänster – Är det något som jag behöver bry mig om?

3 februari, 2014
Kommentarer inaktiverade för Molntjänster – Är det något som jag behöver bry mig om?

Hela IT-branschen utvecklas för närvarande i ett rasande tempo mot Moln- och kapacitetstjänster; Cloud Services, Software-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Service, Cloud Capacity Brooker, Software-Defined-Datacenter är några av de mer eller mindre hajpade begrepp som IT-världen för närvarande försöker kapitalisera på.

Några kommersiella molntjänster som finns idag är t.ex. Amazon web services, Windows Azure, Office 365, SalesForce, Dropbox och Google Apps och det står alltmer klart att vi endast sett början på en radikal förändring av marknaden.

Drivkrafterna för utvecklingen är flera men den största fördelen för kunderna är kopplad till rörliggörande av kostnader för IT.

IT är, eller har upp till nu, alltid varit väldigt investeringstungt och mängden misslyckade projekt under årens lopp omfattar många miljarder i nedskrivna värden.

Andra fördelar med molntjänster är att du inte behöver ha den tekniska kunskapen eller kontrollen över infrastrukturen samt att användaren inte behöver uppdatera, installera eller ta säkerhetskopior av sin data. Allt detta sköter leverantören av molntjänsten.

Risken med moln- och kapacitetstjänster är framförallt säkerhet, bland annat aktualiserat genom en viss mr Snowden. Jag tycker för övrigt att det är ofattbart att USA:s säkerhetstjänst NSA har så dålig kontroll på sin höggradigt säkerhetsklassade information. Att Edward Snowden, en temp employee (timanställd), utan problem efter att fått sparken från sitt tillfälliga jobb kan få med sig ett så omfattande material om så många olika områden gör att jag nästan misstänker kontraspionage eller planerad desinformation.

Risken med att utländska underrättelsetjänster kan läsa dina affärshemligheter kan delvis undvikas med tjänster producerade inom EU eller inom Sverige, men dock inte elimineras helt då all internettrafik kan passera vilka gränser på jorden som helst även om risken med gränspassage minskar ju kortare det fysiska avståndet mellan beställare och leverantör av sagd tjänst.

Olika typer av krypteringar kan dock öka säkerheten i kommunikationen.

Molntjänster tar heller inte bort komplexiteten i att lösa kommunikation mellan olika system utan det är i stort sett lika komplext att lösa detta oavsett om alla system är interna, externa molnbaserade eller en blandning av dessa. Branschen jobbar dock hårt med att hitta fler standardiserade gränssnitt men min erfarenhet är att man riskerar att underskatta de problem som uppstår p.g.a. molnsatsningsbeslut.

Alla leverantörer, så även molntjänstleverantörer, jobbar med olika typer av kundinlåsning så oavsett vilken typ av tjänster man köper måste man säkra upp hur och till vilka kostnader jag kan ta mina data eller applikationer till annan leverantör. Håll koll på den finstilta texten när du accepterar tjänsterna, det kan vara när du lämnar tjänsten som kostnaderna slår till.

Den här typen av tjänster har även risker runt, eller snarare effekter av användande av dina data.

Som exempel kan nämnas Googles molntjänst Google Apps som de gärna levererar till sina kunder men det är viktigt att komma ihåg att Googles affärsidé är att sälja riktade annonser till dig baserat på dina data.

Datainspektionen har av det skälet sagt Nej till att Salems kommun använder sig av Googles tjänst Apps. Avslaget beror på att Google inte garanterar att raderad information försvinner och att de förbehåller sig rätten att behandla uppgifter i kommunens mejl och kalendrar för egna syften.

Så ta mitt råd, bli modern och nyttja de fantastiska moln- och kapacitetstjänster som finns där ute på nätet.

Dessa tjänster kommer att ta över marknaden vare sig du vill eller ej så nyttja fördelarna med dem men glöm aldrig bort de risker och dolda kostnader som lurar.

Skrivet av Carl Bergström, VD för tjänste- och konsultbolaget ICW (som är leverantör, expert och rådgivare av moln- och kapacitetstjänster)

Det är inte möjligt att kommentera just nu.