Konsultbranschen – en bransch i förändring.

3 november, 2013
Kommentarer inaktiverade för Konsultbranschen – en bransch i förändring.

Egentligen har förändringen pågått en längre tid och jag tror att när vi om fler år ser tillbaka på tiden efter millennieskiftet och tjugo år framåt kommer vi att betrakta den tiden som omvälvande och av stor betydelse för hur världen och vår omvärld då fungerar. Jag tänker mer specifikt diskutera lite av min syn på konsultbranschens förändring och då den som av slentrian brukar kallas IT-konsulter.

Om vi schabloniserar historieskrivningen fram till millennieskiftet så präglades branschen av goda eller mycket goda marginaler där intjäningen och tariffutvecklingen var större än löneutvecklingen, vilket medgav att företagen var attraktiva för nya medarbetare genom att de kunde betala betydligt högre löner än produktbolag och dessutom erbjuda frikostiga konferensresor och utbildningspaket. Det var glada dagar och det var lätt att bygga framgångsrika företag.

2001 och fram till 2005 är den första brytpunkten där under den tiden flera framstående företag fick stora problem eller försvann. Endast ett litet antal företag kom ur den första förändringstiden starkare eller med ny styrka. Flera företag fick under flera år kämpa med att vända på felaktiga strukturer i företaget som härstammade från tiden innan millennieskiftet.

Under tiden 2005 till 2013 har stora förändringar fortsatt att ske i vår omvärld och inom konsultbranschen. Jag ser ett antal stora förändringar som med stark kraft ritat om en bransch som kommer se mycket annorlunda ut om ett antal år.

Konsultmäklare.
Idag finns det två på marknaden dominerande konsultmäklare och en hel uppsjö av mindre mäklarbolag. Deras intåg på marknaden kom under perioden 2002 – 2005 och har på egen hand ritat om så väl marknaden som beteendet på marknaden. De införde en prispress där själva affärsmodellen inte är beroende av timtariffen utan bara av marginalen och omsättningen. Genom detta har de framgångsrikt kunnat ta stora marknadsandelar på kort tid genom att effektivt kunnat leverera konsulter till ett lägre pris än andra traditionella konsultbolag. Dessutom har de framgångsrikt möjliggjort att starta enmansbolag med säkert sälj ombesörjt av mäklarbolagen. Enmansbolagen kommer vi komma tillbaka till när jag blickar framåt.

Sourcing.
Sedan millennieskiftet har marknaden för såväl in-sourcing som out-sourcing vuxit stor med varierande resultat för de som nyttjat detta. Sett ur konsultbranschens vy har detta betytt en betydande prispress när en konsult på mellan 800 – 900 kr/timme skall jämföras med en sourcad konsult från ett annat land med en tariff på mellan 200 – 400 kr/timme. Denna bransch växer stadigt och fortsätter att ta mark genom en mer mogen hantering av out-sourcing samt en stadigt ökande andel företag som framgångsrikt specialiserat sig på att in-sourca personer att konsulta på plats i Sverige. Flera företag nyttjar bara den hör typen av konsulting idag.

Pressad världsekonomi.
Sedan millennieskiftet har marknaden varit pressad bortsett från några få år men en klar övervikt av pressade år de senare åren präglade av en stapplande kreditmarknad. Detta tillsammans har resulterat i att produktbolag och myndigheter fokuserat på att kostnadsbespara och vikta om från konsulter till egna anställda även om risken ökar med ökande fasta kostnader. Detta har pressat tarifferna generellt på marknaden samt tidvis skapat en överetablering då större företag lagt om sina konsultbehov och där igenom skapat ett överflöd av konsulter på marknaden. Bankerna och telekomindustrin är två exemplet på detta. Denna omsvängning har gjort att lönerna ökat i produktbolagen jämfört med konsultbolagen. Där konsultbolagen var lönedrivande inför millennieskiftet är nu produktbolagen lönedrivande med ofta högre löner än konsultbolagen. Allt för att vara attraktiva arbetsgivare på en hårt konkurrensutsatt marknad.

Nu och framåt.
Just idag, i skrivande stund, har de flesta konsultbolag stora utmaningar med sin lönsamhet och därmed med sin affärsmodell. Sedan slutet av nittiotalet fram till idag har tarifferna för en ”IT-konsult” stått stilla eller sjunkit medan lönerna i snitt ökat med 2-3 % varje år. Det ger en punkt några åt framåt då det inte är möjligt att bedriva lönsamma konsultbolag utan att ändra affärsmodell. Till detta gör regeringen förändringar i skatteregelverket kopplat till 3:12 regels som kraftigt gynnar enmansbolag och där med ytterligare stärker underlaget för en lönsam marknad för konsultmäklarna. De stora konsultmäklarna har en strategi att ta över större företags inköpsavdelning och agera sourcing hela vägen och därmed ta ett helhetsgrepp över hela kedjan. Det gynnar självklart företagen kostnadsmässigt men kanske inte kompetens- eller kvalitetsmässigt. Det gynnar inte medelstora generella konsultbolag som får det svårare att hävda sig.

Kristallkulan.
Framtiden kommer präglas av en ökad differentiering mellan mer renodlade resurskonsulter som kommer vara tillräckligt billiga för att konkurrera med såväl mäklare som med sourcingbolagen. Fokus kommer vara på yngre medarbetare som efter några år antingen vidareutvecklar sig till specialister eller går över till att ta anställning på produktbolagen. Den andra delen av utvecklingen kommer att vara en ökad specialisering såväl i bolag, affärsmodeller som på konsultnivå. Specialister kommer alltid vara hett eftertraktade och kunna ta ut ett högre pris precis som specialiserade konsulter som har en förpackning med metoder eller verktyg som levererar ett påtagligt högre affärsvärde. Större konsultbolag har redan idag svårt att bedriva lönsam resurskonsulting och den trenden kommer att öka. Endast medelstora eller små konsultbolag kommer kunna bedriva en lönsam resurskonsulting. Stora konsultbolag kommer fokusera på en paketering av åtaganden för att genom större åtaganden kunna uppnå lönsamhet.

Det är med spänning som jag driver ett konsultbolag, som med specialisering som affärsidé, försöker navigera genom en ständigt föränderlig värld. Vi ses på andra sidan och konstaterar hur det blev.

Skrivet av Petter Salomonsson, VD, AddQ Consulting

Det är inte möjligt att kommentera just nu.