Från en till massor av IT-leverantörer

6 april, 2015
Kommentarer inaktiverade för Från en till massor av IT-leverantörer

Cloud Computing
Författare: Carl Bergström, CEO ICW AB

Inom storskalig IT har diskussion det senaste åren när det gäller val av IT-sourcing varit val av en IT-leverantörer eller av flera, Single eller Multi Sourcing. Molntjänsterna som nu i hög fart är på väg att etableras riskerar att göra att man får en uppsjö av olika IT-leverantörer, s.k. Multi-Multi Sourcing.

Detta riskerar att bli en IT beställarorganisations mardröm och påverkar hela IT branschen.

IT har över åren levererat allt större potential för effektiviseringar av verksamheten. Ju större verksamhet, ju större potential. Ett sätt att effektivisera har varit att outsourca IT. I början av IT outsourcingeran var det denna modell som gällde, i alla fall för Enterprise IT verksamheter. Lägg all IT på en leverantör, t.ex. IBM eller HP. Fördelarna var att verksamheten skulle få sänkta och kontrollerade IT-kostnader bland annat genom ett minskat antal anställda samt en strategisk IT-partner som kunde hjälpa till att utveckla verksamheten med hjälp av nya innovationer inom IT.

Några negativa erfarenheter med denna typ av enlevernatörsval har varit dålig konkurrens, bristande nytänkande och tunga kontraktsdiskussioner vilket under årens lopp gjort att fördelarna med att lägga ut all IT på en leverantör ifrågasatts och den stora frågeställningen i branschen under de senaste ca 10 åren har varit val mellan single eller multi-sourcing strategi. I praktiken har MultiSoucing ofta kommit att omfatta 2-5 leverantörer av vissa specifika tjänstedelar såsom datacenter, arbetsplats och kommunikation.

Multi-multi Sourcing

Det finns dock även flera nackdelar med att använda multisourcing där några centrala är komplexitet i avtal, komplexitet i Contract Management, utmaningar med integrationsarbete och risk för otydlighet i leverantörsansvarsgränssnitt. Ett flertal modeller och sätt att adressera dessa problem har testats men problemställningarna kvarstår i grunden.

Det stora genombrottet för molntjänster, som ligger inom några få år om man får tro Gartner, tillför nästa nivå av potentiell effektivisering för alla IT-tjänsteköpare, inte minst då för Enterprise IT verksamheter där t.ex. molnbaserade HR-, sälj-, analys-, marknadsförings- och logistiksystem enkelt kan beställas av och där kostnad per användare är liten och helt flexibel. Det skall vi jämföra mot traditionella IT-projekt som normalt är investeringstunga, långsamma och med totalkostnad i liten mån korrelerat med antal användare. I relation till det känns det uppenbart att drivkraften för att anamma molnlösningar är stor.

En av utmaningarna med denna utveckling är just hanteringen av ett stort antal leverantörer. Om det är komplext att hålla koll på 2-5 leverantörer blir system 20-30 tjänsteleverantörer extremt komplexa att managera. Inte minst då dessa leverantörer kan omfatta allt från lokala specialistbolag till globala systemleverantörer som Microsoft och Google.

Där det finns utmaningar, finns möjligheter till affärer och branschen jobbar med att hitta lösningar med standardiserade gränssnitt, standardiserade avtalsmodeller mm och denna process stöds delvis av leverantörerna som förstås gärna förenklar för användning av sitt system men bromsas samtidigt av att det inte får blir alltför enkelt att byta till konkurrentens system.

Osäkerheten i branschen p.g.a. ovanstående är större än någonsin.

IT-outsourcing företagen känner sig hotade från alla håll. Systemleverantörerna som levt gott på en licensmodell, måste nu omstöpa sig till molnleverantörer. IT-konsulter och rådgivare måste lära nytt och tänka om. IT organisationen måste förstå sin nya roll och verksamheterna måste lära hur, när och på vilket sätt de skall anamma molntjänster för att inte IT skall bli helt omanagerbart till slut.

IT beställarorganisationerna kommer att ha en rejäl utmaning i denna föränderliga värld där långsiktighet och traditionella leverantörsmodeller ställs mot webgränssnitt och on-demand leverans inte minst inom offentlig sektor. 100 miljoners frågan är: Hur managera multi-sourcing i denna nya multi-multi IT sourcing värld.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.