Flexibiltet och inspiration

25 januari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Flexibiltet och inspiration

Eleonore HammareFörfattare: Eleonore Hammare, Ordförande Masterclub

I Masterclubs sällskap diskuterar vi högt och lågt, vitt och brett. Diskussionsämnena varierar och medlemmarnas olika infallsvinklar likaså. Saker och ting händer och ibland går det snabbt. Inför förra lunchträffen, i januari, blev det en växling av föredragshållare med mycket kort varsel. Det löste sig mycket väl och vi fick ta del av ett resonemang om ägarperspektivet utifrån privat och kommunalt ägande av omsorgsbolag. Ett spännande område som berör oss alla, förr eller senare.

Fler medlemmar

Det är glädjande att se att vårt medlemsantal stigit med fyra nya medlemmar under hösten. Varmt välkommen till er!

Tipsa gärna om personer ni vill ha med i nätverket eller personer ni vill se som talare vid våra träffar.

Missa inte vår hemsida

Masterclubs hemsida (www.masterclub.se) uppdateras med jämna mellanrum med blogginlägg och artiklar skrivna av medlemmar. Missa inte de inläggen!

Framtid och trender globalt

Vi inom Masterclub tycker om att reflektera över såväl historia som framtid och i december publicerades rapporten ”Global trends 2015: A dialogue about the future with nongovernment experts”, som publicerades i december år 2000 av National Intelligence Council i USA.

År 2015 sett från år 2000 var ingen exotisk, hyperteknisk framtid, utan en rätt alldaglig historia. Rapporten byggde på samverkan med en mängd forskare och experter inom säkerhetspolitik, ekonomi och statsvetenskap.

En huvudsaklig trend var demografin, som i regel är trögrörlig och därmed delvis förutsägbar – och mycket riktigt prickades in att vi år 2015 kommer att vara 7,2 miljarder människor på jorden. Den huvudsakliga motorn för denna utveckling är en fortsatt ökad medellivslängd, framför allt i fattiga länder, en utveckling som för övrigt är lika fantastisk som underrapporterad.

Två andra trender som lyftes fram i rapporten och som helt klart följt den spådda utvecklingen är utvecklingen av informationsteknologi och globaliseringen. När det gäller globala strömmar så handlar det om en framtidsbild av att år 2015 skulle präglas av snabba globala strömmar av information, idéer, kultur, kapital, människor, varor och tjänster. Denna utveckling skulle ge en fortsatt välståndsökning och tillväxt, menade forskarna, som betonade att inte ens en kraftig finanskris skulle kunna dämpa optimismen. Sverige klarade krisen väl, men i stora delar av Sydeuropa lever man i skuggan av sammanbrottet 2008.

Trendanalysen lyfte också fram att migrationen skulle bli mer omfattande, såväl laglig som illegal och att detta är något som skulle prägla 2015 års värld. I ”Global trends 2015” betonades också mobiltelefonernas hastiga utveckling, även om forskarna inte ville dra några slutsatser om deras exakta användningsområden. Prognosen för Mellanöstern var dyster och förkunnade social oro, religiös extremism och terrorism – och här får man ge dem i huvudsak rätt trots, eller på grund av, den arabiska våren. Enligt FN:s ”World happiness report” är Mellanöstern och Nordafrika den del av världen som har tydligast fallande lyckonivåer (så som de mäts i enkäter) mellan 00-tal och 10-tal. Detta till skillnad från resten av världen där lyckan faktiskt har ökat eller ligger still.

Bland de mer felaktiga saker som pekades ut var ett Iran som kunde hota USA med kärnvapen, ett enat Korea och ett Japan som förlorat sin plats som världens tredje ekonomi. Man trodde även att aidsepidemin skulle växa och nå Indien, Kina och Sydostasien med full kraft och medföra att de drabbade områdena skulle komma att präglas av fattigdom, brottslighet och social oro.

15 år inte en särskilt lång tid, i alla fall inte när man ser bakåt.
Ju kortare tid man blickar framåt, desto större chans att säga något som stämmer. De tidiga framtidsforskarna på 1960- och 70-talen uttalade sig gärna om världen i en fjärran framtid många decennier framåt – och landade alltsomoftast i vidlyftiga spekulationer.

Lärdomen är – som alltid – att långsiktiga trender kan vara lätta att projicera framåt, men att det inte sällan är de enskilda oförutsägbara händelserna med oöverblickbara konsekvenser som ändrar historiens gång. Dessutom visar det sig – än en gång – att utvecklingen generellt sett varit mer positiv än vad man trott. Pessimisterna har ofta haft fel, det är en annan lärdom av att läsa gamla framtidsvisioner. Men oavsett detta så besannas än en gång de bevingade orden: det är svårt att göra förutsägelser – särskilt om framtiden.

Trender och omvärldsbevakning är ett spännande område som många gånger ligger till grund för investeringar och satsningar. Ett ämne att återkomma till inom Masterclub.

Med önskan om en trevlig fortsättning på den vinter vi nu är mitt uppe i! Och glöm för all del inte att fira samernas nationaldag och semikolonets dag som båda två infaller den 6 februari.

Källa: http://www.svd.se/kultur/understrecket/pessimisterna-hade-som-vanligt-fel_4270697.svd

Eleonore Hammare

frimarke

Det är inte möjligt att kommentera just nu.