En förvånande upptäckt!

12 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för En förvånande upptäckt!

Kreditgivning till företag med växande orderstockar har helt havererat. Våra bankers förmåga att finansiera företag är minst sagt usel. Däremot finansierar man gärna osäkra bokrediter helt urskillningslöst.

Att leva upp till varför man har rätt till att bedriva bankrörelse och därför en gång erhållit bankoktroj för att bidra till finansiering av olika verksamheter tycks vara bortglömt. Ingen affärsverksamhet är riskfri men utgör i själva verket grunden för att överhuvudtaget tjäna pengar. Idag kräver bankerna i stort sätt fullgoda säkerheter genom att utkräva borgens-åtaganden mot ägare till mindre aktiebolag. Ett gisslandrama som kan sluta illa för gäldenären. Ve den entreprenör som ifrågasätter kreditbeslut som fattas på oklara grunder av icke entreprenörer. Vi behöver ett helt nytt reformerat finansieringsväsende som tar tillvara goda krafter som har förmåga att skapa varaktig sysselsättning och företagsbyggande.

Av egen nyvunnen erfarenhet har jag funnit att inget förbättrats jämfört med hur det var för 30 år sedan för unga bolag i Sverige. Det känns trist att våra ungdomar skall försöka utveckla Sverige i denna ovilliga miljö att hjälpa till med finansiella resurser. Det är hög tid att tänka om och göra rätt. Se till att skrota larviga institutioner som Almi, Vinnova etc. som jag uppfattar som hinder för de människor som verkligen har drivkraft att bedriva professionell utveckling. Låt oss istället direkt kunna lyfta dessa tillgängliga pengar utan att de låses inne av tjänstemän som ställer upp hinder i vägen. Tillgängligheten att lyfta nya medel fördelas efter förmåga att hantera tidigare utdelade medel.

EU bidrag fungerar inte heller då dessa försvinner i en administrativ apparat som enbart gynnar konsulter men inte bidragstagarna. Likvida medel till de behövande är min försvinner till förståsigpåare med byråkratisk talang och politisk svansföring. Usch!

De är idag få personer som protesterar och få som säger som det är. Det är således hart när omöjligt att erhålla finansieringskapital i Sverige. Självklara affärsupplägg som är sunda refuseras av okunniga individer. Återigen är det bättre att sätta finansieringskapital i casinoverksamheter vilket aldrig eller sällan har svårt att hitta finansiering.

Jag uppmanar våra dugliga entreprenörer att stråla samman och utveckla morgondagens nya finansieringsinstitution för att på sikt kunna säkra sysselsättning för nästa generationer.

Fördelningsmodellen för finansiering skall i huvudsak grunda sig på utbildning, tidigare erfarenhet och affärsgrund.

Mitt förslag är att öppna en ny entreprenörsbank som finansieras av pensionsfonderna istället för att deras pengar till del förvaltas av de så kallade riskkapitalbolagen som bara tittar efter en exit för att erhålla snabba cash. Bolagen de investerar i blir otrygga och får ägna stor del av sin tid att jaga och effektivisera sin verksamhet istället för att expandera densamma och skapa långvarig sysselsättning.

Alltså tänk om och gör rätt!

Sist men inte minst. Låt inte andra bestämma över dig!

Utveckla din egen förmåga genom att vara oberoende av klumpiga och dumma individer som inte har en egen vilja och förmåga att vara konstruktiva.

Mikael Aronowitsch © 2014-10-31

Det är inte möjligt att kommentera just nu.