Archive for the ‘Årsmöte’ Category

Att vårda ett varumärke.

27 oktober, 2013
Kommentarer inaktiverade för Att vårda ett varumärke.
Att vårda ett varumärke.

År 2000 skildes Svenska kyrkan från staten och blev i praktiken en frikyrka dock med en särskild lagstiftning. Däri ingår bl. a. att val skall hållas vart fjärde år med början 2001. För att verkligen skilja på kyrka och stat talar man i lagstiftningen inte om partier utan om ”nomineringsgrupper”. Tanken var att fria individer skulle slå sig samman i särskilda nomineringsgrupper för att med dessa ställa upp i de kyrkliga valen. Det visade sig att de enda som kunde organisera grupper och driva kampanjer

Läs mer..

Svensk industri och svenskt försvar. Vart tog de vägen?

29 september, 2013
Kommentarer inaktiverade för Svensk industri och svenskt försvar. Vart tog de vägen?
Svensk industri och svenskt försvar. Vart tog de vägen?

Ofta har vi under det gångna året haft spännande samtal och presentationer kring ämnet svensk industri och konkurrenskraft i Europa och globalt. Vi har relativt ofta också intressanta dialoger kring ämnet svensk säkerhetspolitik baserat på samma grundtema. Två på ytan skilda ämnen, men när man börjar granska dem lite närmre så intimt förknippade. Samtidigt bör man så klart ställa sig frågan för båda två, vad är svenskt? Industri och säkerhet hänger nära ihop, om inte annat då industrin ger en ekonomisk stabilitet för nationens budget,

Läs mer..

Årsmöte 5/9: MasterClub 2013

6 augusti, 2013
Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 5/9: MasterClub 2013

Anmälan sker till: bjorn.sandstrom@masterclub.se eller tel: 08-768 21 90. Anmälan ska ske senast den 2013-08-20 Årsmötet hålls denna gång på Stallmästargården, en idyll med citykänsla.

Läs mer..

Reflektionsmöten – i Master Club och på andra ställen.

7 oktober, 2012
Kommentarer inaktiverade för Reflektionsmöten – i Master Club och på andra ställen.

  Författare: Anders Bretz Att ha en organiserad kunskapsdelning är en av de viktigaste beståndsdelarna i de projekt för strukturerad omvärldsanalys som jag jobbar med. Det är också en viktig del i den nya strategin för MasterClub som vi beslutade om på årsmötet.  Schemalagda reflektionsmöten , så kallar många av mina kunder de analysmöten som vi initierar som en del av deras process för omvärldsanalys. Jag tycker att beskrivningen passar alldeles utmärkt för våra klubb-träffar också, så jag tänkte ägna min krönika åt att reflektera

Läs mer..

Möten som styrmedel

6 oktober, 2012
Kommentarer inaktiverade för Möten som styrmedel
Möten som styrmedel

..av Björn Sandström Möten i organisationer kan vara ett gissel. De kan också vara ett utmärkt sätt att skapa delaktighet och föra det gemensamma arbetet framåt. Ett gott råd är att hålla nere antalet fasta möten. Det är tyvärr alltför vanligt att man beslutar om för många schemalagda möten och att verksamheten därmed blir ineffektiv. Bättre än att ha ett antal formella mötestillfällen på schemat är att kalla till tillfälliga möten när behov uppstår. Eftersträva också att få mötena effektiva och inte uppta medarbetarnas tid

Läs mer..

Årsmöte onsdagen den 5:e September.

3 augusti, 2012
Kommentarer inaktiverade för Årsmöte onsdagen den 5:e September.
Årsmöte onsdagen den 5:e September.

  Årsmötet är nu fastställt till onsdagen den 5. sep på Hasselbacken, Djurgården. Årsmötet inleds med årsmötesförhandlingar. Vi kommer då också att diskutera MasterClubs framtida inriktning med utgångspunkt från vad en arbetsgrupp under Anders Bretz ledning kommit fram till. Som en del i detta föryngringsarbete ska också vår nya hemsida diskuteras. Efter kl 15.00 genomförs en paneldebatt med inbjudna gäster där vårens tema Europaperspektivet ur svensk synvinkel kommer att diskuteras. Mötet avslutas traditionsenligt med gemensam middag där även medlemmarnas moatjéer är välkomna. Program 13.00-14.00   Årsmötesförhandlingar

Läs mer..