Boklådan

Aktuell fack- och skönlitteratur författade av medlemmar i nätverket.

Böckerna kan köpas på nätet enligt nedan, men det går även bra att kontakta Björn Sandström per e-post (bjorn.sandstrom@affarsutveckling.org) eller genom att ringa till 08-768 21 90.

Fackböcker

Sunt förnuft, MasterclubSunt förnuft

Eleonore Hammare, Visto Förlag 2014

 Vad är det som gör att vi följer trender utan att ifrågasätta och att tänka själva? Här får du hjälp med att våga fatta beslut, tips i olika ledarskapsfrågor och bidrag till att vidga vyerna, våga landa i att du ofta själv har verktygen för att agera och att få nya perspektiv.
Det började med en tanke och en reflektion över att vi, generellt sett, följer trender och vad andra gör utan att tänka själv. Det slutade med en ledarskapsbok på temat sunt förnuft utifrån ett antal ämnen.

Boken riktar sig till chefer och ledare och alla som är nyfikna på att reflektera över hur det kommer sig att vi människor följer trender och vad andra gör utan att ibland tänka efter själv. Den behandlar ett antal olika områden där experter uttalar sig om vad som anses vara sunt förnuft inom respektive område.

Riktpris: 138:-

Kan köpas via

 


Ledarskap inom vård & omsorg

Kerstin Lundin och Björn Sandström, Studentlitteratur. 2010.
 Modern ledarkompetens inom vård och omsorg är lika viktigt som den professionella kompetensen.
Detta är en bok om utvecklande ledarskap i branschen. Den bygger på författarnas praktiska erfarenheter under mer än fyra decennier. 

Boken vänder sig till ledare inom vård och omsorg, men kan också appliceras på ledarskap i andra branscher och organisationer, Den är tänkt som kurslitteratur vid universitet och högskolor och tar upp ledarskapets teori och praktik. Boken bygger på författarnas praktiska erfarenhet men och på de senaste forskningsrönen i ledarskap.

Riktpris: 330:-

Kan köpas via antingen  och-/eller 

 


Att lyckas som operativ ledare

Björn Sandström, Industrilitteratur. 2004.

 Med åren, och då speciellt under det senaste århundradet, har synen på ledarskap liksom på
chefsrollen drastiskt förändrats. Det klassiska auktoritära ledarskapet är ute. Istället krävs ett coachande ledarskap med syfte att skapa engagerade och initiativ- rika medarbetare som kan gripa initiativet utan detaljstyrning. 

Att lyckas som operativ ledare riktar sig till såväl formella som informella ledare i företag och organisationer. Boken behandlar hur man som chef och medarbetare kan utöva ett hållbart ledarskap i vardagen. Den bygger på mångårig praktisk erfarenhet och tar genom exempel, checklistor och enkla verktyg upp de mest centrala grunderna för ett framsynt ledarskap i vardagen.

Riktpris: 375:-

Kan köpas via antingen  och-/eller 

 


Att lyckas som förändringsledare

Björn Sandström, Industrilitteratur. 2001.

 Att leda förändringsprocesser innebär att förändra i takt med omvärlden och helst ligga steget före. Men processen måste föras ut i organisationens alla delar och där ta sig uttryck i ständiga förbättringar på individ och gruppnivå. 

Boken riktar sig till ledare i företag och organisationer. Den behandlar de mest centrala överlevnadsvillkoren, nämligen hur man som ledare kan och bör påverka och anpassa organisationen till en föränderlig och livaktig omvärld. Delegering, decentralisering, delaktighet, anpassning och personkemi är några nyckelord.

Riktpris: 435:-

Kan köpas via www.industrilitteratur.se.