Sommartid och politiska vingslag

29 mars, 2015
Kommentarer inaktiverade för Sommartid och politiska vingslag

Vi har ändrat klockorna till sommartid

Vi har ändrat klockorna till sommartid, vårdagjämningen har passerat och vädret pendlar mellan vinter-, vår- och sommarväder, ibland flera gånger samma dag. Det våras också för politiken och det bubblar lite här och där i olika frågor. I medierna rapporteras det om ett växande missnöje inom Moderaterna avseende Decemberöverenskommelsen, Jimmy Åkesson är på väg tillbaka efter sin sjukskrivning, Socialdemokraterna meddelar att de hanterat konflikten med Saudiarabien professionellt och väljarna sviker KD. Så kan man kortfattat beskriva det politiska läget i Sverige.

Ytterligare områden som debatterats i medierna handlar om hur exporten ska stärkas och hur/om Sverige ska kunna återindustrialiseras.

Innovativ eller konservativ?

Regeringen har instiftat ett Innovationsråd. I rådet sitter utöver statsminister Stefan Löfven fyra ministrar, och tio ledamöter från näringsliv och universitet. En blandning av storbolags-representanter, professorer, och mer trendiga entreprenörer och idékläckare. Stefan Löfven hoppas att Innovationsrådet ska kunna ge ledtrådar till en möjlig återindustrialisering av Sverige. Men från Alliansen har rådet utmålats som ännu en tandlös samtalsklubb, som dessutom riskerar att bli regeringens gisslan. Och på entreprenörshåll har det sagts att rådet innehåller för få innovativa affärsuppstickare.

Ett område som finns högt på Innovationsrådets agenda är att införa digitala strategier och att företagen måste ha förmåga att se möjliga nya affärsmodeller. När jag hör dessa beskrivningar kan jag inte låta bli att göra en återblick till slutet av 1990-talet och början av 2000-talet när de stora orden handlade om internet och att allt skulle lösa sig med hjälp av en bredbandsuppkoppling. Nu har de flesta av oss internetuppkoppling och smarta telefoner som vi i princip är beroende av så infrastrukturen finns på plats. Hur ska regeringen genom sitt Innovationsråd nu ta detta till nästa nivå för att öka exporten eller vad man nu vill åstadkomma? De ska träffas en gång i kvartalet och prata, men utan ambition att presentera förslag eller rapporter i Innovationsrådets namn. Samhällsnyttiga innovationer är precis vad vi behöver och jag tycker att initiativet är bra men jag saknar det konkreta i vad som ska levereras. Annars ser jag också en risk för att det blir ytterligare en samtalsklubb för särskilt inbjudna. Och vem har tid för det? Den som har för lite att göra?

Välfärden är värd en bättre debatt – heureka!

I diskussioner om Sveriges framtid brukar också diskussioner om välfärden dyka upp och till min glädje hittade jag på www.entreprenorskapsforum.se en rapport med namnet Välfärden är värd en bättre debatt – 6 ofrånkomliga dilemman som måste balanseras. Äntligen en rapport som belyser de högaktuella frågorna om central kontra lokal styrning, storskaliga kontra småskaliga verksamheter, jämlikhet kontra individualisering av tjänsteutbudet, generella recept kontra utrymme för lokal innovation, regelstyrning kontra professionellt omdöme, informationens kvantitet kontra kvalitet. De 6 olika punkterna ger en bättre bredd i debatten än vad som vanligtvis lyfts fram när välfärden diskuteras.

Bidraget, tillika rekommendationen, från rapporten är att varje initiativ att förbättra välfärden – oavsett utifrån vilka värden – måste utgå ifrån att det inte går att frigöra sig från dessa dilemman. Däremot går det att hitta mer eller mindre lyckade balanser, att vara lyhörd för problem som uppstår och att ständigt justera utifrån det.

Ägande som drivkraft och motkraft

Masterclubs tema för verksamhetsåret 2014-2015 är ägande utifrån olika perspektiv och hur det påverkar konkurrenskraft, affärsutveckling, innovation, etc. Vi har hittills under året tagit del av och diskuterat styrelsens roll i ägarfrågor, företags ägande i små bolag jämfört med stora, privata omsorgsbolags drivkrafter och hur ägarperspektiven har förändrats under årens lopp kopplat till trender, politik, värderingar och omvärlden. Nu ser jag fram emot att vid nästa lunchmöte ta del av ämnet aktivt ägande och vad det betyder för företagsutvecklingen.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.