Förtroende, förtroende, förtroende!

6 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för Förtroende, förtroende, förtroende!

Eleonore Hammare

Förtroende, förtroende, förtroende!

Masterclubs tema för verksamhetsåret 2014/2015 är ägande ur olika perspektiv. Ägande som drivkraft och motkraft – hur samhället och näringslivet påverkas av förändrat ägande i det lilla och i det stora!

En stor och viktig del i alla delar av ett samhälle är förtroende. Vi har förtroende för varandra, för en fungerande infrastruktur, för företag, för politiker och för att servicen ska fungera den dag vi behöver den. Vi har under 2014 haft det så kallade supervalåret och genomfört två val: val till Europaparlamentet och riksdagsvalet. Vi har gett våra förtroenden till de politiker vi röstat på.

Vid vår senaste Masterclubträff i oktober hade vi besök av Peter Sponbergs som berättade om förtroende för företags styrelser och vikten av att agera förtroendeingivande och hur stor skada som kan uppstå när företag agerar på ett icke förtroendefullt sätt. Och inte minst hur mycket tid, pengar och kraft det krävs för att återupprätta ett förlorat förtroende.

Ett annat perspektiv på förtroende är hur man väljer att analysera huruvida vi har en konjunktursvacka i Sverige eller inte. Jag tar utgångspunkten från Andreas Cervenkas krönika i Svenska Dagbladet den 29 oktober.

Dagens svenska ekonomi framstår jämfört med 2009 som tidernas högkonjunktur. I den rapport som Riksbanken publicerade i slutet av oktober konstateras att världsekonomin väntas stiga med 3 procent i år och att svensk BNP stiger med 1,9 procent i år och 2,7 procent nästa år. Arbetslösheten spås sjunka till 6,5 procent 2017. Riksbanken konstaterar att tillväxten i Europa stagnerat och att arbetslösheten är kvar på väldigt höga nivåer samtidigt som skuldnivåerna är höga och inflationen låg. 2014 var inflationstakten minus 0,4 procent i september, men även när ränteeffekterna tas bort är siffran låga 0,3 procent. Mest allvarligt är förväntningarna. I september i år visade Konjunkturinstitutets siffror att svenskarna trodde på 0 procent även om ett år. Det är onekligen rätt långt från 2 procent – och förväntningarna har dessutom rasat under hösten. Detta lyfter Cervenka fram som ett första tecken på att medborgarna faktiskt börjar tappa förtroendet för att Riksbanken menar vad den säger. Inflationsmålet kanske inte var så viktigt, trots allt. Dagens ekonomiska system är nämligen helt baserat på att centralbanker lyckas upprätthålla ett förtroende för att de kan hålla värdet på pengar stabilt, vilket man tolkat som att inflationen ska vara 2 procent.

Exemplen på när detta förtroende försvunnit är inte roliga, oavsett om det handlat om deflation (USA på 30-talet) eller hyperinflation (tänk Zimbabwe och 20-talets Tyskland). Kriser som till och med får 2008 års krasch att blekna. Förtroende är Riksbankens största och viktigaste tillgång och för att försvara det är banken beredd att ta till nästan vad som helst. Det är inte konstigt om en viss kriskänsla infunnit sig på Riksbanken. Oavsett om resten av befolkningen delar bedömningen eller inte, avslutar Cervenka sin krönika.

Hur påverkar detta olika ägarfrågor? Vem vågar investera och hur? Vi får tillfällen att återkomma i de olika frågorna!

Eleonore Hammare
Ordförande Masterclub

eleonore.hammare@masterclub.se

Det är inte möjligt att kommentera just nu.