Människor gör skillnad

23 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för Människor gör skillnad

Eleonore Hammare

Människor gör skillnad

Masterclub har som grund att träffas, ventilera och reflektera kring affärsutveckling, samhällsfrågor, politik och olika perspektiv. Vi bjuder in olika föredragshållare till våra träffar och på det sättet berikas vi med ny kunskap, nya synsätt och får en möjlighet till ett utbyte av idéer.

Temat för pågående verksamhetsår är ägarfrågor. Vi har beaktat förtroende som en parameter i företagsägande och styrelsearbete och nu senast fick vi ta del av en spännande reflektion om företagsamt ägande av Anders Ydstedt.

Några centrala delar i reflektionen av företagsamt ägande som Anders lyfte fram i sin dragning hos oss handlade om utvecklingen av den svenska ägarmodellen, beskattning av ägande samt kopplingen mellan privat förmögenhetsbildning och företagande. I dragningen pendlade Anders mellan internationella, nationella och individuella perspektiv på företagsutveckling.

Vad betyder det till exempel att hushållens ägande av aktier har minskat från att 1983 vara 30% till att idag vara under 10%? Vi tror ofta att vi inte genomfört några som helst reformer i Sverige men om vi tittar på vad som genomfördes under 1980-1990-talet i Sverige så handlar det i hög grad om en mängd reformer. En hög andel av Sveriges företag är familjeföretag och 56% av alla arbetstillfällen finns i privata företag.

För att få dessa företag att fungera och leva långsiktigt krävs det engagemang och det brukar vanligtvis prägla familjeägada företag. Det är människor som gör skillnad. Saknas engagemang så saknas driv och då blir det ingen utveckling.

Snarare ett första steg mot avveckling.

Anders lyfte också fram vikten av att värna äganderätten och att få en fungerande marknadsekonomi.

Ett ord som nämndes var funktionssocialism och det kan vara värt att diskutera vidare vid senare tillfälle i detta forum.

Många intressanta aspekter lyftes fram och jag väljer att sammanfatta vägen framåt för företagsamt ägande sammanfattas med fyra punkter:

    • ägande enligt svensk modell är bra men det kan med fördel introduceras andra ägarmodeller som alternativ
    • var ägandet finns geografiskt har stor betydelse och är strategiskt viktigt
    • innovation som har ett ägasrskap är entreprenörskap
    • placera stora bolag på börsen

Ämnet är brett och spännande och jag ser fram emot fortsatta reflektioner kring ägarfrågor, konkurrens och företagande.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.