Author Archive

Sunt förnuft i politik och byråkrati

23 februari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Sunt förnuft i politik och byråkrati

Författare: Björn Sandström, Marinofficer, författare och konsult Jag förmodar att de flesta av er nu har läst Eleonores bok och därmed reflekterat över behovet av sunt förnuft privat och i affärslivet. Och jag skulle tro att ni håller med mig om att sunt förnuft borde genomsyra all verksamhet som gör anspråk på framgång. Tyvärr verkar detta inte vara en självklarhet inom politik och samhällsbyråkrati. Här tycks helt andra faktorer gälla. För att ta politiken först, ett område som styr allas vår tillvaro. Politiken verkar styras

Läs mer..

Territoriell integritet

1 februari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Territoriell integritet
Territoriell integritet

Författare: Björn Sandström, Marinofficer, författare och konsult Som f.d. lärare i strategi och folkrätt vid Militärhögskolan tycker jag det kan finnas anledning att förtydliga vad ubåtsintrånget i Stockholms skärgård egentligen har för folkrättslig status. Intrånget skedde på inre vatten, långt in i skärgården, vilket folkrättsligt är synnerligen allvarligt. Det kan faktiskt jämställas med en krigshandling och ska därför kunna bemötas med vapeninsats utan föregående varning. Efter årtionden av nedrustning hade dock vår tandlösa marin knappast denna möjlighet. Även om vår statsminister, vid sin, försvarsministerns och

Läs mer..

Varför ubåtskränkningar?

26 januari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Varför ubåtskränkningar?

Författare: Karlis Neretnieks, generalmajor (ret) Efter flera års stiltje var det i oktober åter dags för en ubåtsjaktoperation i Stockholms skärgård. Som vanligt spekulerades det vilt i media varför någon (Ryssland) skulle vilja genomföra en sådan operation. Var det: krigsförberedelser, ilandsättande av agenter, avskräcka Sverige från att gå med i Nato, plus ytterligare andra skäl. Den vanliga gruppen av rysslandsapologeter och skeptiker gav luft åt sina åsikter; Marinen jagade spöken, om det ändå var något så kom det säkert från Nato, det var djur eller

Läs mer..

Malmö-Hamburg, med tåg på två timmar

27 november, 2012
Kommentarer inaktiverade för Malmö-Hamburg, med tåg på två timmar

För närvarande pågår planeringen av en tunnel under Fehmarn Bält, dvs mellan Rødby och Puttgarden.  Denna förbindelse har diskuterats i årtionden och kommer väl utbyggd, att få stor betydelse för utvecklingen i södra Sverige. Intresset har inte varit så stort i Sverige, vilket jag tycker är märkligt.  Regionalt i Skåne har det däremot varit ett något större engagemang men även här tycker jag det borde varit en betydligt större fråga som borde gett genklang i övriga Sverige.  Det verkar inte vara särskilt många som känner

Läs mer..

Vart är vi på väg?

27 november, 2012
Kommentarer inaktiverade för Vart är vi på väg?
Vart är vi på väg?

Verkligheten kommer nu med stormsteg ikapp våra opportunistiska politiker vad avser Försvarsmaktens budget och målsättningar. Under de senaste årtiondena har politikerna gång på gång skjutit på materielanskaffningar, övningar och andra nödvändigheter för att kunna innehålla verksamheten i en alltmer krympande ekonomisk ram. Till detta kommer att man nu deklarerat att uppgraderingen av JAS till super-JAS (främst ett industriprojekt) ska ske inom gällande ram, vilket är en ekonomisk orimlighet. Det tillskott som regeringen aviserat räcker inte ens som priskompenseration i den rullande verksamheten och försvarsbudgeten närmar

Läs mer..

Möten som styrmedel

6 oktober, 2012
Kommentarer inaktiverade för Möten som styrmedel
Möten som styrmedel

..av Björn Sandström Möten i organisationer kan vara ett gissel. De kan också vara ett utmärkt sätt att skapa delaktighet och föra det gemensamma arbetet framåt. Ett gott råd är att hålla nere antalet fasta möten. Det är tyvärr alltför vanligt att man beslutar om för många schemalagda möten och att verksamheten därmed blir ineffektiv. Bättre än att ha ett antal formella mötestillfällen på schemat är att kalla till tillfälliga möten när behov uppstår. Eftersträva också att få mötena effektiva och inte uppta medarbetarnas tid

Läs mer..

Årsmöte onsdagen den 5:e September.

3 augusti, 2012
Kommentarer inaktiverade för Årsmöte onsdagen den 5:e September.
Årsmöte onsdagen den 5:e September.

  Årsmötet är nu fastställt till onsdagen den 5. sep på Hasselbacken, Djurgården. Årsmötet inleds med årsmötesförhandlingar. Vi kommer då också att diskutera MasterClubs framtida inriktning med utgångspunkt från vad en arbetsgrupp under Anders Bretz ledning kommit fram till. Som en del i detta föryngringsarbete ska också vår nya hemsida diskuteras. Efter kl 15.00 genomförs en paneldebatt med inbjudna gäster där vårens tema Europaperspektivet ur svensk synvinkel kommer att diskuteras. Mötet avslutas traditionsenligt med gemensam middag där även medlemmarnas moatjéer är välkomna. Program 13.00-14.00   Årsmötesförhandlingar

Läs mer..