Author Archive

Nybliven pensionär med affärer, politik och idrott på schemat

29 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för Nybliven pensionär med affärer, politik och idrott på schemat

Nybli­ven pen­sio­när med affä­rer, poli­tik och idrott på sche­mat. Livet som pen­sio­när är inte all­tid för­ut­säg­bart. Hade nog tänkt mig att det skul­le vara gans­ka skönt att ta det lite lugnt och kopp­la av, resa lite mera, ägna tid åt familj och barn­barn, men så blev det inte rik­tigt. Helt plöts­ligt så är vec­kor­na fyll­da av arbets­upp­gif­ter som inte alls var pla­ne­ra­de. Att var ord­fö­ran­de i ett antal bolag tar sin tid med sty­rel­se­mö­ten och stöd till VD:ar i stra­te­gis­ka och ope­ra­ti­va frå­gor. Ett för mig gans­ka

Läs mer..