Svensk industri och svenskt försvar. Vart tog de vägen?

29 september, 2013
Kommentarer inaktiverade för Svensk industri och svenskt försvar. Vart tog de vägen?
Svensk industri och svenskt försvar. Vart tog de vägen?

Ofta har vi under det gångna året haft spännande samtal och presentationer kring ämnet svensk industri och konkurrenskraft i Europa och globalt. Vi har relativt ofta också intressanta dialoger kring ämnet svensk säkerhetspolitik baserat på samma grundtema. Två på ytan skilda ämnen, men när man börjar granska dem lite närmre så intimt förknippade.

Samtidigt bör man så klart ställa sig frågan för båda två, vad är svenskt?

Industri och säkerhet hänger nära ihop, om inte annat då industrin ger en ekonomisk stabilitet för nationens budget, vilket finansierar säkerheten. Men, det handlar också om ett mer komplext samband. När valutaregleringen avskaffades, för de som minns, togs i princip hindren bort för att flytta valuta och kapital över Sveriges gränser. Det medför att den svenska ekonomin inte längre kunde förlita sig på regelverket för att hindra oönskad kapitalflykt. Istället skulle vi förlita oss på marknaden och de penningpolitiska styrmedlen.

Kanske inte helt olikt det försvarsbeslut som avskaffade ett självständigt invasionsförsvar till förmån för ett ”insatsförsvar” som skulle bidra till stabilitet både i närområde och globalt genom internationella samarbeten. Likheterna är stora. Sverige, eller svenska företag blir i denna kontext inte nationellt/regionalt avgränsade.

Volvo Personvagnar, där jag jobbar idag är ett kinesiskt företag.

Volvos ägare har enligt tidningsuppgifter finansierat en stor del av köpet genom att ta lån hos några Kinesiska regioner. Alla investeringar som sker baseras på återbetalning till en kinesisk ägare och dennes intressenter i slutändan. Det skapar såklart komplexitet när det gäller nationella insatser för att stötta t.ex. arbetstillfällen för medborgarna.

Skall man subventionera och stötta inom ramen för den gamla territoriella tanken, eller skall man stötta genom infrastruktur, utbildning osv vilket skapar konkurrenskraft vilket gör det lönsamt för det Kinesiska Volvo att utföra arbete i Sverige? Med stöd till tex arbetstillfällen för produktion i Sverige, stöttas då ett svenskt eller ett kinesiskt intresse?

Sverige investerar likaledes i internationella försvarskompetenser vilka knappast behövs för ett rent territoriellt försvarssyfte. Strategisk global flygtransport-kapacitet är bara ett exempel. Taktik och uppträdande hos de väpnade styrkorna anpassas till behov i utlandsinsatser vilka knappast är tillämpliga när det gäller ett territoriellt försvar.

I Afghanistan t.ex. ingår Sverige i den militärtaktiskt ”ockuperande” styrkan, vilken bekämpar en flyktig guerillaliknande motståndsrörelse. Om vi där skall lära oss något för vårt territoriellt försvar är det kanske mer lämpligt att titta på motståndarsidan i insatsen.

I en global och internationell värld förändras och kompliceras relevansen av tidigare ”vi och dom”. Hur tar vi oss an detta både vad gäller självbild och vad gäller politik och investeringar? Vi kan inte låta en gammal självbild av den självständiga nationalstaten stå i vägen för utvecklingen av vår konkurrenskraft eller säkerhet i en internationell och globaliserad värld.

Hur skall man bedöma att Kina hyr 5% av Ukraina för att odla matgrödor åt sin egen befolkning, eller att Kina gör enorma inköp av oljekällor?

Därmed blir ansvaret för tex underrättelsetjänster och omvärldsbevakare dels viktigare men samtidigt mycket mer komplicerat. Vikten av en strukturerad strategiskt anpassad omvärldsbevakning/ underrättelseverksamhet ökar markant. Svensk underrättelsetjänst kanske skall fokusera på politisk utveckling i Kina mer än på ryska militärövningar.

”Svenska” företag kanske måste se sig i ett internationellt och globalt sammanhang, utöver att man säljer utomlands, där de traditionella områdena för strategiska beslut förändras. Kraven blir större på de funktioner vilka skapar beslutsunderlag om omvärlden för sina respektive ledningar. Det är lätt att bli styrd av sin historik eller fokusera på det som ligger nära, det må vara Östersjön eller trafiken i Göteborg.

Men är de strategiskt relevanta? Vi behöver nog ta oss en rejäl funderare.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.