Att vårda ett varumärke.

27 oktober, 2013
Kommentarer inaktiverade för Att vårda ett varumärke.
Att vårda ett varumärke.

År 2000 skildes Svenska kyrkan från staten och blev i praktiken en frikyrka dock med en särskild lagstiftning. Däri ingår bl. a. att val skall hållas vart fjärde år med början 2001.

För att verkligen skilja på kyrka och stat talar man i lagstiftningen inte om partier utan om ”nomineringsgrupper”.

Tanken var att fria individer skulle slå sig samman i särskilda nomineringsgrupper för att med dessa ställa upp i de kyrkliga valen.

Det visade sig att de enda som kunde organisera grupper och driva kampanjer inför valen var de politiska partierna. Därför fick också grupperna namn motsvarande de existerande partierna. Dock dök en ny konstellation upp. Det var POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan).

Moderaterna har hela tiden haft en kluven inställning till kyrkovalen och menar att det är en opolitisk verksamhet.

På kongressen efter kyrkovalet 2009 beslöts att Moderaterna inte skulle delta i kyrkovalen och att namnet Moderaterna inte fick använda av nomineringsgrupperna. Efter stor vånda tog man beteckningen Borgerligt Alternativ med hopp om att få med sig andra borgerliga väljare.

Vi har nyligen haft kyrkoval i Sverige. Märkte ni någonting av detta? Pressen har inte skrivit särskilt mycket om frågan. Den har drunknat i Kemisk krigsföring och Kungens 40-årsjubileum. 12,7 % röstade av 5 450 000 röstberättigade. Det vill säga att 4 760 000 medlemmar över 16 år i Svenska Kyrkan inte röstade. Man kan med fog fråga sig om vi skall ha kyrkoval. De som är för hävdar med viss rätta att det skulle bli större kritik om vi inte hade val.

Nå, hur gick det?

Den slutliga sammanräkningen är inte klar men den preliminära ger följande resultat till Kyrkomötets 251 platser (Kyrkans riksdag) Socialdemokraterna är största parti och ökar. Borgerligt Alternativ tappar från 41 till 31 mandat och blir bara tredje största parti. Näst störst blir POSK som går från 33 till 38 mandat. Centern tappar. KD tappar. Folkpartiet som nyligen bytt namn till Fria Liberaler i Svenska Kyrkan FISK tappar nästan hälften av rösterna från 13 till 8 mandat. Den nomineringsgrupp som ökat mest procentuellt är Sverigedemokraterna som gått från 7 till 15 mandat.

Min analys är väldigt enkel. De som behållit sina ursprungliga partinamn har klarat sig betydligt bättre än de som nyligen bytt. Väljarna blir vilsna och osäkra. De röstar då på POSK eller i värsta fall på Sverigedemokraterna.

Samma problem finns i näringslivet: Var försiktiga med att byta varumärke.

av Hugo Nordenfelt

(ledamot av Valnämnden i Oscars Församling)

Det är inte möjligt att kommentera just nu.