Intresseanmälan

För att bli med­lem krävs ett genu­int intres­se och en gedi­gen erfa­ren­het av affärs-,
före­tags­ut­veck­ling och att man kan och vill aktivt bidra i verk­sam­he­ten.

Är du intres­se­rad och vill veta mer?
  1. (obli­ga­to­riskt fält)
  2. (en kor­rekt e-post adress mås­te anges)
 

cforms con­tact form by delicious:days