Archive for juni, 2016

Juni 2016

15 juni, 2016
Kommentarer inaktiverade för Juni 2016

Omvärld och var­dag Brex­it, val i USA, flyg­strejk, döds­skjut­ning­ar i Orlan­do, skolav­slut­ning­ar, veran­da­byg­gen, semester­pla­ner, fot­­bolls-EM och att ”göra det sista innan mid­som­mar”. Unge­fär de här områ­de­na hör jag runt omkring mig dis­ku­te­ras just nu och det är inte så kons­tigt. Det är hög­ak­tu­el­la ämnen som speg­lar vår var­dag, vad vi möts av i media och vad vi har i vår direk­ta när­het. När det gäl­ler Brex­it så är det är inte alls själv­klart att brit­ter­na stan­nar i EU. Hur det­ta påver­kar oss i Sve­ri­ge och omvärl­den är oklart men spe­ku­la­tio­ner­na pågår

Läs mer..