Archive for november, 2014

Nybliven pensionär med affärer, politik och idrott på schemat

29 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för Nybliven pensionär med affärer, politik och idrott på schemat

Nybliven pensionär med affärer, politik och idrott på schemat. Livet som pensionär är inte alltid förutsägbart. Hade nog tänkt mig att det skulle vara ganska skönt att ta det lite lugnt och koppla av, resa lite mera, ägna tid åt familj och barnbarn, men så blev det inte riktigt. Helt plötsligt så är veckorna fyllda av arbetsuppgifter som inte alls var planerade. Att var ordförande i ett antal bolag tar sin tid med styrelsemöten och stöd till VD:ar i strategiska och operativa frågor. Ett för

Läs mer..

Tillväxt och effektivitet

27 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för Tillväxt och effektivitet

I den dagliga nyhetsrapporteringen används begreppet tillväxt flitigt. Tillväxt lyfts vanligtvis fram som något attraktivt och eftersträvansvärt. Ungefär så här brukar siffrorna rapporteras: Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, uppgick till 3 776 miljarder kronor år 2013. Jämfört med 2012 ökade BNP med 1,5 procent. Tillväxten under det andra kvartalet 2014 var 2,6 procent. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP—Sverige/ Men vad betyder tillväxt egentligen och vad omfattas? De vanligaste beskrivningarna av ekonomisk tillväxt syftar på ökningen av ett samhälles samlade produktion av varor och tjänster. Idén att ekonomier kan växa har en

Läs mer..

Människor gör skillnad

23 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för Människor gör skillnad

Människor gör skillnad Masterclub har som grund att träffas, ventilera och reflektera kring affärsutveckling, samhällsfrågor, politik och olika perspektiv. Vi bjuder in olika föredragshållare till våra träffar och på det sättet berikas vi med ny kunskap, nya synsätt och får en möjlighet till ett utbyte av idéer. Temat för pågående verksamhetsår är ägarfrågor. Vi har beaktat förtroende som en parameter i företagsägande och styrelsearbete och nu senast fick vi ta del av en spännande reflektion om företagsamt ägande av Anders Ydstedt. Några centrala delar i

Läs mer..

En bransch i förändring

12 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för En bransch i förändring

Många har på senare år gjort reflektionen att rekryteringsbranschen är snårig och svåröverskådlig. Jag som befinner mig mitt i den sedan lång tid, kan inte annat än hålla med. Min bild är att det hänt mer av förändring de senaste tre åren än under tjugo år tidigare.. Hur kommer då detta sig? Som vanligt i sådana situationer är orsakssambanden komplexa och inte helt lätta att enkelt peka på, men jag tycker mig ändå kunna se vissa fenomen som mer än andra har haft betydelse. Efter

Läs mer..

En förvånande upptäckt!

12 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för En förvånande upptäckt!

Kreditgivning till företag med växande orderstockar har helt havererat. Våra bankers förmåga att finansiera företag är minst sagt usel. Däremot finansierar man gärna osäkra bokrediter helt urskillningslöst. Att leva upp till varför man har rätt till att bedriva bankrörelse och därför en gång erhållit bankoktroj för att bidra till finansiering av olika verksamheter tycks vara bortglömt. Ingen affärsverksamhet är riskfri men utgör i själva verket grunden för att överhuvudtaget tjäna pengar. Idag kräver bankerna i stort sätt fullgoda säkerheter genom att utkräva borgens-åtaganden mot ägare

Läs mer..

Förtroende, förtroende, förtroende!

6 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för Förtroende, förtroende, förtroende!

Förtroende, förtroende, förtroende! Masterclubs tema för verksamhetsåret 2014/2015 är ägande ur olika perspektiv. Ägande som drivkraft och motkraft – hur samhället och näringslivet påverkas av förändrat ägande i det lilla och i det stora! En stor och viktig del i alla delar av ett samhälle är förtroende. Vi har förtroende för varandra, för en fungerande infrastruktur, för företag, för politiker och för att servicen ska fungera den dag vi behöver den. Vi har under 2014 haft det så kallade supervalåret och genomfört två val: val

Läs mer..