Archive for april, 2014

Obama, en ledare i världspolitiken?!

28 april, 2014
Kommentarer inaktiverade för Obama, en ledare i världspolitiken?!
Obama, en ledare i världspolitiken?!

Det finns många intres­san­ta ana­ly­ser att läsa om vad som egent­li­gen orsa­kat Krim­kri­sen. Oom­tvis­tat är att oro­lig­he­ter­na star­ta­de när Ukrai­nas ryss­lo­ja­le pre­si­dent Vik­tor Janu­ko­vytj 21 novem­ber 2013 avbröt för­hand­ling­ar­na med EU om sam­ar­be­te. Han ska ha fått sig en rejäl muta av Putin för att vän­da EU ryg­gen. Den väst­o­ri­en­te­ra­de delen av befolk­ning­en gick ut på gator­na för att pro­te­ste­ra och när tio­tals män­ni­skor dödas av Janu­ko­­vytj-regi­­men 18 feb­ru­a­ri 2014 trap­pa­des oro­lig­he­ter­na upp. Janu­ko­vytj insåg att han för­lo­rat grep­pet om lan­det och flyd­de till Ryss­land.

Läs mer..