Archive for oktober, 2013

Att vårda ett varumärke.

27 oktober, 2013
Kommentarer inaktiverade för Att vårda ett varumärke.
Att vårda ett varumärke.

År 2000 skildes Svenska kyrkan från staten och blev i praktiken en frikyrka dock med en särskild lagstiftning. Däri ingår bl. a. att val skall hållas vart fjärde år med början 2001. För att verkligen skilja på kyrka och stat talar man i lagstiftningen inte om partier utan om ”nomineringsgrupper”. Tanken var att fria individer skulle slå sig samman i särskilda nomineringsgrupper för att med dessa ställa upp i de kyrkliga valen. Det visade sig att de enda som kunde organisera grupper och driva kampanjer

Läs mer..