Archive for oktober, 2012

Reflektionsmöten – i Master Club och på andra ställen.

7 oktober, 2012
Kommentarer inaktiverade för Reflektionsmöten – i Master Club och på andra ställen.

  Författare: Anders Bretz Att ha en organiserad kunskapsdelning är en av de viktigaste beståndsdelarna i de projekt för strukturerad omvärldsanalys som jag jobbar med. Det är också en viktig del i den nya strategin för MasterClub som vi beslutade om på årsmötet.  Schemalagda reflektionsmöten , så kallar många av mina kunder de analysmöten som vi initierar som en del av deras process för omvärldsanalys. Jag tycker att beskrivningen passar alldeles utmärkt för våra klubb-träffar också, så jag tänkte ägna min krönika åt att reflektera

Läs mer..

Möten som styrmedel

6 oktober, 2012
Kommentarer inaktiverade för Möten som styrmedel
Möten som styrmedel

..av Björn Sandström Möten i organisationer kan vara ett gissel. De kan också vara ett utmärkt sätt att skapa delaktighet och föra det gemensamma arbetet framåt. Ett gott råd är att hålla nere antalet fasta möten. Det är tyvärr alltför vanligt att man beslutar om för många schemalagda möten och att verksamheten därmed blir ineffektiv. Bättre än att ha ett antal formella mötestillfällen på schemat är att kalla till tillfälliga möten när behov uppstår. Eftersträva också att få mötena effektiva och inte uppta medarbetarnas tid

Läs mer..