Archive for juni, 2012

Det bästa av två världar

17 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Det bästa av två världar
Det bästa av två världar

Författare: Nils Andersson Återskapa kundernas förtroende för elmarknaden Varför avreglerades elmarknaden? Redan i EG:s vitbok om den inre marknaden från 1985 och i den svenska Produktivitetsdelegationens rapport (SOU1991:82) kom man fram till att fri handel över gränserna och en ökad exponering för marknaden skulle åstadkomma starkare ”drivkrafter och omvandlingstryck”. Tekniska handelshinder och de resterande tullhindren skulle bort. Ett antal sektorer inom samhällsekonomin pekades ut som överdrivet skyddade och därför som bromsklossar i utvecklingen. Särskilt utpekade sektorer var telekommunikationer, post, järnvägar, bank- och finansmarknaden samt el-

Läs mer..

Reinfeldts försvarspolitiska symbolhandlingar

17 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Reinfeldts försvarspolitiska symbolhandlingar
Reinfeldts försvarspolitiska symbolhandlingar

Författare: Björn Sandström Enligt en ledare i SvD från den 15. juni förbereder nu Reinfeldt ytterligare nedskärningar i Försvaret. En renodlad moderat arbetsgrupp från Stadsrådsberedningen, Finans- och Försvarsdepartementen ska under Anders Borgs ledning se över  och föreslå åtgärder för att som det heter skapa långsiktig balans i ekonomin.  Syftet är säkerställa att förmågelyft JAS 39 (populärt känd som Super-JAS) ska rymmas inom den befintlig budgeten. Det blir ett intressant tilltag med tanke på att någon försvarsberedning som tittar på förutsättningarna för ett framtida försvarsbeslut, ännu

Läs mer..

Symbolhandlingar – behöver vi sådana?

17 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Symbolhandlingar – behöver vi sådana?

Författare: Sven-Erik Peterson. Den 20 juni år 451 vid Chalon sur Marne , på de Cataloniska fälten, gör sig Attilas hunner redo. Efter framgångsrika härjningståg över norra Europa, skall man slå den Romersk-Visigotiska armén som samlats under ledning av den romerske generalen Flavius Aetius. I Stig Strömholms trilogi om det Romerska riket i sin slutfas, beskriver han i romanen ”Fälten” hur hären förbereder sig inför slaget.  Aetius poängterar att han behöver varje man och inspekterar minutiöst trupperna. Vid det tunga rytteriet får han syn på

Läs mer..

Ska kriminaliteten få styra?

13 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Ska kriminaliteten få styra?
Ska kriminaliteten få styra?

Författare: Magnus Haglund (genom Roger Sprimont) Nedanstående inlägg har skickats in till redaktionen av Roger Sprimont. Skribent är hans kurskamrat Magnus Haglund, pensionerad kommendörkapten. Inlägget är en illustration av problem som Barton Oaks kan ge upphov till: Det är trist att konstatera, att bankerna nu verkar gå samma väg som en del offentliga servicegrenar redan gått. Man vill avskaffa hanteringen av kontanter i det dagliga livet och i vardagens Sverige. Det hänvisas till riskerna för rån och att en kontantlöst samhälle skulle försvåra för brottslingar

Läs mer..

Hur ska vi finansiera elkraftproduktionen?

13 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Hur ska vi finansiera elkraftproduktionen?
Hur ska vi finansiera elkraftproduktionen?

Hur ska vi finansiera elkraftproduktionen? svar på tal av Nils Andersson Anders Lyberg skrev i förra SMOGen om hur vi ska finansiera ny elproduktion i Sverige. Frågan är mycket viktig, men från och med 1996 är inte elproduktionen en del av den svenska infrastrukturen. Det är enbart näten som fortfarande är en del av infrastrukturen. Elproduktionen och elförsäljningen är numera en del av en nordisk konkurrensutsatt elmarknad starkt kopplad till den kontinentala europeiska elmarknaden. Jag håller helt med Anders att det är viktigt att svensk basindustri

Läs mer..

Rekrytering – en marknad i förändring.

13 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Rekrytering – en marknad i förändring.
Rekrytering – en marknad i förändring.

Rekrytering – en marknad i förändring av Anders Engman Att ha rätt kompetens i företag och organisationer har kommit att bli en mer och mer strategisk överlevnadsfråga. Flera tunga företrädare för större företag har uttalat sig om att detta kanske är en av de allra viktigaste frågorna på dagordningen att säkerställa och det finns inget som talar för att vikten av detta de närmaste åren kommer att minska. Några orsaker kan vara internationaliseringen och därmed ökad konkurens, ändrade demografiska förutsättningar, övergång från varu- till tjänsteproduktion, teknologisk

Läs mer..

Några tankar runt innovation.

13 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Några tankar runt innovation.
Några tankar runt innovation.

Några tankar runt innovation av Peter Erenheim Det är en ära att få skriva för denna exklusiva läsekrets. En hel del idéer till ämnen för min krönika har farit genom mitt huvud. Jag tänkte till exempel på att göra en utläggning om de olika vapenslagens verkliga betydelse (varför behövs t.ex. kustartilleriet när flottister ändå alltid går på grund?) Nåväl, nog med roligheter. Innovation är förmodligen ett mer seriöst, intressant och aktuellt ämne. Mer precist vill jag diskutera förutsättningarna för att skapa innovation som leder till långsiktig

Läs mer..